Списък с линковете към онлайн стаите на преподавателите

​Преподавател
​Линк
доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева​
https://meet1.uni-ruse.bg/b/gcj-qyh-pge/
доц. д-р Румяна Лебедова​
https://meet1.uni-ruse.bg/b/kp9-jjv-kwr/
доц. д-р Дияна Железова​
https://bbb.uni-ruse.bg/b/dia-w9j-ehr/
доц. д-р Галина Лечева​
https://bbb.uni-ruse.bg/b/gal-ev7-vvd/
доц. д-р Константин Коев​
https://meet1.uni-ruse.bg/b/fxk-a3q-uxx/
доц. д-р Евгения Денева​
https://meet1.uni-ruse.bg/b/k3d-zpe-fcn/
​гл. ас. д-р Силвия Ангелова
https://bbb.uni-ruse.bg/b/sil-kgr-qjf/
​гл. ас. д-р Дияна Бебенова
https://bbb.uni-ruse.bg/b/dia-9wt-4nu/
​гл. ас. д-р Валентин Манев
1 курс АИ2 курс АИ3 курс АИ4 курс АИ
гл. ас. д-р Милен Сапунджиев​
https://meet1.uni-ruse.bg/b/nyx-ekq-tc7
гл. ас. д-р Иван Григоров​
https://meet1.uni-ruse.bg/b/fde-war-qc6
ас . Светлозар Григоров
https://meet1.uni-ruse.bg/b/m4u-9q7-2kt
ст. преп. Росен Чанов​
https://bbb.uni-ruse.bg/b/sve-mq9-cr3
доц. д-р Симеон Илиев​
https://bbb.uni-ruse.bg/b/sim-ggt-zfw
гл. ас. д-р Юлиян Димитров​
https://meet1.uni-ruse.bg/b/ey2-x3v-egy
доц. д-р Кр. Каменов
https://meet.google.com/cpe-kihy-kdy
​доц. д-р Георги Кадикянов
https://meet1.uni-ruse.bg/b/a63-k4e-pek
доц. Галина Крумова​
ОФ1, ОФ2ОММФТФ, АЯФ
проф. Тодорка Стефанова​
https://meet1.uni-ruse.bg/b/fwu-g2f-p3z
​доц. Теменужка Богданова
https://bbb.uni-ruse.bg/b/bog-maf-j9f
Денка Михайлова​
https://bbb.uni-ruse.bg/b/reu-ahz-9f6
Доротея Димитрова
https://bbb.uni-ruse.bg/b/avt-g2e-pr7
Марияна Табакова​
https://bbb.uni-ruse.bg/b/cee-kky-awf
Алефтер Идриз​
https://bbb.uni-ruse.bg/b/gex-4w3-fdz
Пламен Николов
https://bbb.uni-ruse.bg/b/qfe-hej-edc


​Списък на административните отговорници


Курс
​Група
​Отговорник

I

​Педагогика на обучението по български език и чужд език
Педагогика на обучението по математика и информатика
Педагогика на обучението по физика и информатика
Автомобилно инженерство
Електроинженерство
​​Зорница Николаева Георгиева
Даниела Господинова Николова
Зорница Василева Тончева
Лютфи Мехмед Лютфи
Симона Симеонова Николова


​II

​Педагогика на обучението по български език и чужд (англ.) език
Педагогика на обучението по български език и чужд (рум.) език
Педагогика на обучението по физика и информатика
Автомобилно инженерство
Електроинженерство
Стефани Радославова Момчева
Десислава Илиева Василева
Жулин Шахин Мурат
Кристианна Руменова Константинова
Зорница Любенова Тодорова

​III

​Педагогика на обучението по български език и чужд (англ.) език
Педагогика на обучението по български език и чужд (рум.) език
Педагогика на обучението по физика и информатика
Автомобилно инженерство
Електроинженерство
​Живко Георгиев Чобанов
Цветалина Христова Беронова
Кристиян Миленов Маринов
Габриел Росенов Русев
Ивайло Красимиров Христов

​IV

​Педагогика на обучението по български език и чужд (англ.) език
Педагогика на обучението по физика и информатика
Автомобилно инженерство
Електроинженерство
​Ирина Владимирова Неделчева
Александър Николаев Колев
Андрей Ивелинов Желев
Виктор Ангелов Гамозов