Ежегодната научна конференция на Филиал Силистра

Майски научни четения се преименува в Научна конференция и ще се провежда всяка година през месец октомври