ЕКСПЕДИЦИЯ ПО ПОВОД 80 ГОДИНИ ОТ КОНЧИНАТА НА КАРЕЛ  ШКОРПИЛ

Студенти от специалност „Педагогика на обучението по български и английски език“ от Филиал Силистра на Русенския университет проведоха експедиция до първата българска столица по повод 80 години от кончината на Карел Шкорпил - създател на българската археология и откривател на останките от Плиска. Те посетиха исторически обекти в региона, емблематични за българската памет, и се запознаха с тяхната културна стойност.


Галерия

200 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА „РИБНИЯ БУКВАР"

На 07.06.2024 г. студенти от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев", специалност Педагогика на обучението по български език и английски език, проведоха в Двора на кирилицата семинар по повод 200 години от издаването на първия новобългарски учебник, който бележи и началото на новобългарската просвета лектор доц. д-р Галина Лечева.

Галерия

ИМЕНУВАНЕ НА ЗАЛА НА ИМЕТО НА ПРОФ. Д-Р ИВАН НЕДЕВ

На 06.06.2024 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" се проведе тържество по повод именуване на зала на името на проф. д-р Иван Недев, на което присъстваха Юксел Исмаил – зам.-областен управител на област Силистра, Стилиян Стойчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности" на община Силистра, доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор на Русенския университет, д-р Николай Недев – син на проф. Ив. Недев, колеги, дипломанти, студенти на проф. д-р Ив Недев.

По предложение на Филиал Силистра, на свое заседание от 23 април 2024 година Академичният съвет на Русенския университет „Ангел Кънчев" взе решение да бъде именувана зала на името на проф. д-р Иван Недев в сградата на Филиал Силистра като акт на признание за неговия научен принос в развитието на българистиката и дългогодишната му преподавателска дейност, които го превръщат в емблематична личност за учебното заведение. 

Проф. д-р Иван Недев е един от създателите на Полувисшия педагогически институт в Силистра, днес Филиал на Русенския университет. Като преподавател и дългогодишен ръководител на катедра Български език той посвети повече от четири десетилетия от живота си за укрепване авторитета на учебната институция, за откриване на нови перспективи в образователното дело и за създаване на добри традиции в езиковото обучение.

Резултат от неговата дългогодишна интензивна и плодотворна научна работа са десетки научни трудове, учебници, помагала, студии, статии и доклади, които и до днес са основа за подготовката на студенти, дипломанти, докторанти, учители и преподаватели и са израз на научни постижения, които чертаят значима диря в българистиката и му създават авторитет на утвърден учен с приноси в развитието на Синтаксиса на българския език.

          Мнозина от нас, които са имали честта да работят с проф. Недев, имат като образец за подражание неговата изключителна прецизност, научна добросъвестност, постоянство и всеотдайност; неговата академична етичност и ненатрапливата грижливост, с които ни е помагал да направим първите стъпки в преподавателската и изследователската си дейност.

Аз лично неизменно съм се възхищавала на способността му да съчетава самоуважението с липсата на суета, на способността му да преподава сложна материя по начин, който привлича студентите – неговата аудитория неизменно беше пълна, да запази дистанцията, наложена от респекта, но да бъде и сърдечен, топъл човек  И естет!

Педагогическото образование в Силистра има повече от 130 -годишна традиция. Превратностите, през които минава и способността му да съхрани жив корена доказват, че и малките градове могат да имат голяма история.

Съхраняването на образователно дело в Силистра разкрива устойчивостта на идеята за знание, която остава искряща и светла при всички исторически изпитания и обществени промени. Тя е витална във времето и поради разбирането за ролята на учителя като стожер на духовността – роля, която е привилегия, но и отговорност, защото изисква знания, професионализъм и морал.

В голяма степен тези качества се възпитават чрез духовното общуване между поколенията в класните стаи и в университетските аудитории чрез личния пример, чрез творческия дух и професионалните постижения, но и чрез наличието на памет за това кои сме и откъде тръгваме. Затова с този малък жест на признателност към проф. д-р Иван Недев – да укрепим традицията и да създадем памет за един от онези, които опазват  вярата в смисъла и необходимостта от това, на което сме посветили мисълта и духовната си енергия!

                                                                                                         Румяна Лебедова

Галерия


УЧАСТИЕ В VIII-ТО ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО

Студенти от Филиал Силистра се включиха в  VIII-то иновативно младежко ЕКСПО, което се проведе на 04.06.2024 в Канев център на Русенския университет „Ангел Кънчев".

Инициативата се провежда традиционно от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет, под егидата на Министъра на образованието и науката и с участието на Националното представителство на студентските съвети в България.

На 37 щанда бяха представени иновативни продукти на ученически и студентски формации от България и Румъния.

Студентите от Филиал Силистра участваха с Дървото на познанието – възможност за електронен достъп до материали, плод на научноизследователска и творческа дейност, и с интерактивни дидактични игри, базирани в електронната платформа Wordwall QR кодове за електронно базирани учебни материали.

Филиал Силистра  участва и в  заключителната сесия на студентската научна конференция – Best Paper'24 ", в която се представиха наградени с Кристален приз научни доклади на студенти, докторанти и млади учени, излъчени от научните журита на проведените през месец май Пролетни празници на науката и студентски научни сесии във всички факултети и филиали на Русенския университет.

Галерия


НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

На 17 май 2024 година във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ се проведе ежегодната Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, в която бяха изнесени доклади в три секции: „Хуманитарни науки“, „Технически науки“, „Педагогика и методика на обучението по...“. Студентите споделиха резултати от своята учебно-изследователска и научна дейност, като поставиха акцент върху интердисциплинарните и интеркултурни връзки в образователния процес.

Галерия


ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
ПО ПОВОД 24 МАЙ - ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

 
На 17 май 2024 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе тържествено събрание по повод Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.
Гости на тържественото събрание бяха Александър Сабанов – кмет на община Силистра, Илиян Великов – областен управител на област Силистра, Стилиян Стойчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на община Силистра, Теменужка Богданова – зам.-председател на Общински съвет Силистра, Йорданка Стойчева –зам.-кмет на община Дулово.
В тържеството участваха проф. д-р Генчо Попов – зам.-ректор на РУ, представител на Ректорското ръководство, доц. д-р Анка Кръстева  – зам.- декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, доц. д-р Светлозар Цанков – зам.-декан на факултет „Природни науки и образование“.
Традиционно на тържеството, посветено на 24 май, във Филиал Силистра се прави равносметка на постигнатото през годината и се отчитат постиженията на най-добрите.
Тази година наградата за най-висок успех от периода на следването от името на Областна администрация Силистра получи Нели Христова Димитрова, четвърти курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и румънски език“. Наградата връчи Илиян Великов – областен управител на област Силистра.
Община Силистра традиционно връчва награда на студентка майка с най-висок успех от периода на следването. Тази година наградата, връчена от Александър Сабанов – кмет на община Силистра, получи Илияна Йорданова Петрова, четвърти курс, специалност „Педогогика на обучението по български език и английски език“.
Община Дулово за първи път връчва награда на студент с отличен успех от региона. Йорданка Стойчева – зам.-кмет на община Дулово връчи наградата на Неджлян Халимова Мухарем, студентка от специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“, първи курс.
 
Проф. Г. Попов – зам.-ректор на Русенския университет, връчи грамоти за активна организационна студентска дейност на:
1.   Грета Александрова – четвърти курс, ПОФИ
2.   Емилия Максимова – трети курс ПОБЕЧЕ
3.   Зорница Тончева – трети курс ПОФИ.
Благодарствен адрес на Председателя на Студентски съвет към Филиал Силистра за дарителската дейност през годината връчи доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра.
 
Музикалните изпълнения от Михаил Илиев – носител на много международни и национални музикални награди и член на клуб 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 на "Успелите деца на България" на Фондация "Димитър Бербатов" и Станислав Йорданов, студент от Филиал Силистра, както и вдъхновяващия танц на Йоана-Мария Кьосева и Елизабет Росенова, възпитанички на балет „Б2”, с художествен ръководител Боряна Кьосева, бяха истински духовен празник.
Студентите и преподавателите на Филиал Силистра посрещат 24 май с много добри резултати в учебната и научноизследователската дейност и с надеждата за добър кандидатстудентски прием и нови успехи.

Галерия


ШЕСТА БОРСА ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

На 10 май във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев"  се проведе БОРСА ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ, на която студенти от четвърти курс представят своите постижения от проведената стажантска практика по английски език, български и език и литература. За шеста поредна година четвъртокурсници споделят  автентичен опит за своите първи стъпки в учителската професия и разкриват тайните на иновативни и интерактивни педагогически модели на преподаване  - искрено, емоционално, мотивиращо,  във формат „от студенти за студенти".

На събитието присъстваха и учителите - наставници по английски език ст. учител Милена Цанева и ст. учител Александър Господинов от  ОУ „Отец Паисий", както и двама ЕРАЗЪМ студенти от Педагогическия факултет на Университета в Гранада, Испания  - Ерика Джил Мансия и Оскар Гарсия Мартинез, обучаващи се към Филиал Силистра. Преди  събитието те се срещнаха и разговаряха с Директора на Филиал Силистра доц. д-р Румяна Лебедова, посетиха ОУ „Отец Паисий" и наблюдаваха уроци по английски език и математика.

Галерия

logo AE.png


Студенти на филиал Силистра на Русенския университет и ученици от ПГС „Пеньо Пенев" се събраха заедно, за да отбележат Деня на Европа 9 май. Този специален ден бележи историческото начало на обединената Европа, която се основава на ценностите на мир и сътрудничество, утвърдени чрез Декларацията на Робер Шуман през 1950 година.
На събитието присъстваха повече от 30 преподаватели, студенти и младши посланици на Европейския парламент. Младшите посланици представиха създаването на Европейския съюз, акцентирайки върху значението на предстоящите избори за Европейски депутати, които ще се проведат на 9 юни.
В рамките на събитието бяха представени и успехите на младежката програма "Подкрепа за жени за социална промяна", част от проекта "Перспективи", финансиран от Програма Еразъм+ и координиран от СНЦ "Паралел-Силистра". В тренинга, проведен във Вилнюс, столицата на Литва, участваха 16 млади жени от България (Силистра и Тутракан), Испания, Кипър и Литва, както и бежанки от войната в Украйна. Д-р Диана Бебенова, ръководител на проекта "Перспективи", сподели важността на международната солидарност и подкрепа към бежанците. Забавна презентация и споделени преживявания от участника Джерен Ариф, отразиха ангажимента на младите хора към развитието на демократична, просперираща и мирна Европа.
В края участниците изслушаха химна на Европа "Ода на радостта", който символизира единството и надеждата за бъдещето на Европейския съюз.
 

Галерия


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 

ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

На 18 април 2024 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" се проведе Ден на отворените врати. Ученици от XI  и  XII клас на средните училища в област Силистра, техните родители и учители имаха възможност да се запознаят с възможностите за обучение, преподавателския състав и базата на Филиала.

Доц. Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра, представи пред кандидат-студентите специалностите, по които предлагат обучение Филиал Силистра и Русенският университет, както и възможностите за бъдещата професионална реализация на младите хора.

В добра традиция се превърна откриването на студентски изложби. Тази година това бе изложбата „Графики" с автор Миглена Енчева, студентка от специалност „Автомобилно инженерство", първи курс. 

Връчени бяха награди на ученици и студенти, отличени в конкурса за мултимедийна презентация на тема: „Информационните технологии в STEM обучението" и в конкурсите за есе на тема: „Транспорт и прогрес", „Възобновяеми енергийни източници и чисти технологии за по-добро бъдеще".

Денят на отворените врати продължи със занимателни тренинги и викторини, модерирани от студенти и преподаватели:

  • тренинг за комуникативна компетентност;
  • занимателен куиз по английски език, чрез който кандидат-студентите се запознаха с интерактивни методи и технологии на преподаване и учене на английски език. Те участваха активно в интерактивна мозъчна атака, състезаваха се с Kahoot u разгледаха 3d изображения на животни във фоайето на Филиала;
  • викторина по физика и математика, по информатика и исторически факти за STEM обучението;
  • викторина „Електричеството – вчера, днес и утре";
  • викторина „Културно-историческо наследство", посветена на Световния ден на културно-историческото наследство.

Галерия


435302321_1318647129082556_6670210688837049585_n.jpg

432248395_1318647139082555_6294710731734356296_n.jpg

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Филиал Силистра на Русенския университет се включи в Деня на отворените врати, който се проведе на 28 март 2024 г. в Канев център. Пред кандидат-студенти от страната и техните родители осем факултета и три филиала представиха предимствата на специалностите, по които предлагат обучение, и възможностите за много добра професионална реализация.  

43b28756-b1e1-4c85-8df8-3611c8157c0c.jpg

1d69c0e8-1754-478c-8603-ea6c2a8e2300.jpg4bd9b91e-a5dd-467c-a85c-2ddfe40f075d.jpg4c8a8756-7876-4c80-88f0-c98ece5ca7f4.jpgd28e8623-c6e9-4d83-bf7c-43cc333d0a2a.jpg6b6e75fb-c406-4fd8-b455-429cb8f169a0.jpg

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Русенският университет “Ангел Кънчев” организира състезание по ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка на предварителен кандидат-студентски изпит по информатика и информационни технологии при прием 2024 в Русенския университет.
На участниците ще бъде предоставен тест, включващ въпроси и задачи по информатика и информационни технологии. Времетраенето на състезанието е 3 часа.
Състезанието ще се проведе на 19 март (вторник) 2024 г. от 14 часа във Филиал Силистра (ул. Албена №1). За участие в състезанието е необходимо до 14 февруари да се изготвят списъци на участниците, в които са включени следните данни за всеки ученик:
▪ име, презиме и фамилия;
▪ ЕГН;
▪ училище;
▪ клас.
Участието в състезанието е безплатно.


УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ЧУЖДОЕЗИКОВ КУРС КЪМ ЦПО

На 01.03. 2024 г. в рамките на Пролетните празници във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ доц. д-р Румяна Лебедова, директор на Филиала и доц. д-р Диана Железова - Миндизова, ръководител на Центъра за продължаващо обучение, връчиха сертификати за успешно приключен курс по испански език в присъствието на лектора Кристина Петкова.
ЦПО при Филиал Силистра продължава успешно да провежда обучения за придобиване на професионална квалификация „учител по…“, следдипломна специализация за „ учител по ФВС“, интензивни курсове по чужди езици.
С решение на АС от 27.02.2024 г. за Ръководител на Центъра за продължаващо обучение, Филиал-Силистра беше преизбрана доц. д-р Диана Железова-Миндизова. За членове на Учебно-научния съвет на Центъра за продължаващо обучение, Филиал-Силистра са избрани следните преподаватели: доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова; доц д-р Евгения Денева Горанова; доц. д-р Галина Русева Лечева; гл. ас. д-р Валентин Неделчев Манев; ст. преп. Росен Иванов Чанов.
С НАС СЕ УЧИТЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ!
428518234_1298282847785651_3854930349040172541_n.jpg
428485939_1298282851118984_7741477879463189722_n.jpg428501663_1298282954452307_1198565640136448583_n.jpg431058452_1298282837785652_1496657339547345292_n.jpg431273830_1298282937785642_6909121137332224642_n.jpg


ПРОЛЕТЕН БАЗАР

В контекста на Пролетните празници във Филиал Силистра на Русенския университет днес, 1 март, Студентският съвет организира благотворителен базар. Младите хора се включиха в инициативата за втора поредна година. Въображението, талантът и щедростта се срещнаха в тяхното начинание, превърнало се в духовен празник, чиято цел е естетизирането на работната среда.
Пожелаваме им здраве, ведрост, сполука и радост!


ИТ в STEM обучението.jpgLina Lecheva_Konkurs.jpgКонкурс 2024.jpg

Конкурс-Energy.jpg

ПАМЕТ И ПОЧИТ ПРЕД ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА

Студенти и преподаватели от Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ поднесоха цветя в израз на почит и признателност пред делото и веруюто на Васил Левски – АПОСТОЛ НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА, чиито повели са актуални и днес:
За да издигнем храма на “истината и правата свобода”; за да съзидаме “свята и чиста република”, нужни са „дързост и постоянство”, трябва да жертваме „всичко, па и себе си”; да се осланяме на нашите мишци;” „всички задружно трябва да вършим всяко нещо, което е за народното освобождение”, да даваме “барим гласа си за доброто” и да се стремим към “съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности”...
Трябва да помним тези слова. И не само... Трябва да ги оплодим с дело, както Той ни показа. Защото създаде мярата за действен патриотизъм, когато за мнозина пространство на себеосъществяването бяха само думите.

422697743_1291853098428626_5389383669713510494_n.jpg


10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА

УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ЛАБОРАТОРИЯ „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“

Филм, създаден от преподаватели и студенти, представи ретроспективно 10-годишната дейност на учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра, създадена през 2013 г. по Фонд „Научни изследвания“ към Русенския университет, с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова и технически сътрудник гл. ас. д-р Милен Сапунджиев.
Семинари, участия в конференции, творчески срещи, експедиции, работа в архив, дигитализиране на документи, създаване на паметни листи за събития и личности, изложби, филми – 10 години тези дейности обединяват студенти от специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“ с изявени интереси в областта на хуманитаристиката.
Днес 90 % от тях са успешно реализирали се учители.