Директор: доц. д-р Румяна Димитрова Лебедова
Филиал Силистра

зам. директор: доц. д-р Валентин Богданов Стоянов
Филиал Силистра