Филиал-Силистра
гр. Силистра 7500,
ул. "Албена" № 1, п.к. 103
тел. ​+359 86 821521
        +359 86 821680 - Учебен отдел
        +359 86 822130 - Каса
Имейл: dpeeva@uni-ruse.bg

Плащането на семестриални такси се извършва в касата на Русенски университет „Ангел Кънчев" – Филиал Силистра
или  по банкова сметка в Банка ДСК АД.
Банка ДСК АД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG94STSA93003101612101
Задължително се вписва името и факултетният номер на лицето за което се плаща таксата.
Размерът на семестриалните такси за учебната 2021/2022 г. е както следва: