Филиал-Силистра
гр. Силистра 7500,
ул. "Албена" № 1, п.к. 103
тел. ​+359 86 821521
        +359 86 821 680 - Учебен отдел
        +359 86 822 130 - Каса
Имейл: filialss@uni-ruse.bg

Плащането на семестриални такси се извършва в касата на Русенски университет „Ангел Кънчев"– Филиал Силистра
или  по банкова сметка в Банка ДСК АД.
Банка ДСК АД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG94STSA93003101612101
Задължително се вписват името и факултетния номер на лицето, за което се плаща таксата.
Размерът на семестриалните такси за учебната 2024/2025 г. е както следва:
- за обучаващи се в педагогически специалности - 430,00 лева;
- за обучаващи се в инженерни специалности - 450,00 лева;