​Катедра Филологически и природни науки

Ръководител катедра:
доц. д-р Евгения Денева Горанова

Състав:

   • доц. д-р Румяна Димитрова Лебедова
   • доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова
   • доц. д-р Галина Русева Лечева
   • доц. д-р инж. Константин Георгиев Коев
   • доц. д-р Кристина-Валентина Дафиною
   • гл. ас. д-р Валентин Неделчев Манев
   • гл. ас. д-р Милен Валентинов Сапунджиев
   • гл. ас. д-р Силвия Георгиева Ангелова
   • гл. ас. д-р инж. Диана Неделчева Бебенова-Николова
   • ас. Светлозар Иванов Григоров
   • ст. преп. Росен Иванов Чанов