Министерството на образованието, младежта и науката чрез фонд „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ежегодно финансира на конкурсен принцип както фундаментални, така и приложни научни изследвания в определени от министерството приоритетни области.

Линк към страницата на националния фонд "Научни изследвания"