​1. Поднаправление Международно сътрудничество (ПМС) - обща информация

      Мисия: ПМС осъществява връзката и взаимодействието на Русенския университет с неговата външна среда в международен план чрез управление на международните контакти и партньорства и международната комуникация на университета.
Ръководни принципи: ПМС осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието, науката и изследванията на базата на отвореност, сътрудничество, диалог и готовност за промяна в съответствие с изискванията на външната среда.
       Цели:
  • Непрекъснато утвърждаване на международния имидж и престиж на Русенския университет.
  • Поддържане и развитие на съществуващите международни партньорства на университета.
  • Разширяване на спектъра от междуинституционални взаимодействия на университета в международен план.
  • Популяризиране и насърчаване на възможностите за квалификация, преквалификация и личностно развитие на академичния състав чрез специализации, участия в семинари и др., финансирани по международни програми (извън осъществяваните по програма Еразъм). 
  • Разширяване на спектъра от международни инициативи на университета.

2. Двустранни и многостранни договори и споразумения​


Русенски университет „Ангел Кънчев" е търсен и ценен партньор, както в Европа, така и в света. Доказателство за това са сключените  договори за сътрудничество и меморандуми за разбирателство с институции от 27 държави. Към 9.10.2016г. Русенски университет "Ангел Кънчев" има активни 73 международни договори за сътрудничество. Прави впечатление, че повечето договори са безсрочни, които показва голямото доверие от страна на партньорите от цял свят, че институцията ще изпълни поетите задължения.

Страна

Университет

Продължителност на договора

Азербайджан (2)

 

Хазарски университет, гр. Баку

2009-безсрочен

 

Висше училище по нефт в Баку

2014-2018

Албания (1)

Албански университет

2016-2021

Беларус (2)

flag_belarusi.bmp 

Беларуската държавна селскостопанска академия

2013-2018

 

Висш държавен колеж по комуникации

2015-безсрочен

Великобритания (1)

 

Университет Централен Ланкашир, гр. Престън

1997-безсрочен

Виетнам (6)

 

Ханойски селскостопански университет

2012-безсрочен

 

Виетнамски институт за аграрно инженерство и следжътвени технологии

2011-безсрочен

 

Университет Нонг Лам

2015-2020

 

Технологичен университет на Кън Тхъ

2015-безсрочен

 

Технологичен университет на Вин

2014-2019

 

Технологичен университет на Нам Дин

2015-безсрочен

Германия (2)

Университет за приложни науки в Ной Улм

2013-безсрочен

 

Университет по приложни науки, Вилдау

2014-2017

Грузия (2)

Държавен университет Телави

2010-безсрочен

 

Батуми Шота Руставели държавен университет

2009-безсрочен

Италия (1)

Политехника, гр. Торино

2008-безсрочен

Испания (1)

Мадридски университет за дистанционно обучение

2013-безсрочен

Казахстан (2)

Казахски Национален аграрен университет

2011-2016

 

Университет по енергетика и връзки, гр. Алма Ата

2014-2019

Китай (2)

Чанчунския университет

2013-безсрочен

 

Шанхайски втори политехнически университет

2015-безсрочен

Косово (1)

Университет „Хаджи Зека“

2016-2021

Латвия (1)

Висше училище Резекне

2015-2020

Македония (1)

Университет по информационни науки и технологии „Апостол св. Павел“

2016-безсрочен

Малайзия (1)

Университет по творчески технологии, Лимкокуинг

2014-безсрочен

Молдова (1)

Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“

2015-2018

Полша (1)

Швиентокшиска Политехника, гр. Киелце

2003-безсрочен

Португалия (1)

Технически университет на Лисабон

1999-безсрочен

Румъния (13)

romania flag.jpg 

Военноморска академия „Мирча чел Бътрън“, гр. Констанца

2012-безсрочен

 

Национален институт за изследване и развитие на машини и инсталации конструирани за земеделието и хранителната промишленост- гр. Букурещ

2009-безсрочен и втори договор от 2012

 

Научно-изследователска организация за производство на автоматизирано оборудване и системи- гр. Букурещ

2011-безсрочен

 

Университет „Василе Александри“ в Бакъу, гр. Бакъу

2016-безсрочен

 

Политехнически университет, гр. Букурещ

2014-безсрочен

 

Университет Данубиус в Галац

2013-безсрочен

 

Национален институт по промишлена екология за изследвания и развитие, Букурещ

2013-безсрочен

 

Университет Валахия в Търговище

2015-2018

 

Национален институт по физика и ядрено инженерство „Хория Хулубей“

2015-безсрочен

 

Национален институт за изследвания и развитие на химия и нефтохимия ИЧЕХИМ

2015-безсрочен

 

Университет Питещи

2014-2020

 

Национален институт за изследвания и развитие на микротехнологии-ИМТ

2014-2019

 

Технически университет по строително инженерство, Букурещ

2007-безсрочен

Русия (15)

Московски институт за електронни технологии

2011-2016

 

Международен университет за природа, общество и човек „Дубна“

2011-безсрочен

 

Руски химико-технологичен университет „Д.И. Менделеев“, гр. Москва

2010-безсрочен

 

Поволжски държавен университет по услугите, гр. Толиати

2009-безсрочен

 

Руски държавен аграрен задочен университет, гр. Балашиха

2009-безсрочен

 

Санкт Петербургски политехнически университет

2009-безсрочен

 

Волгоградски държавен университет

2007-безсрочен

 

Владимирски държавен университет „Александър Григориевич и Николай Григориевич Столетови“

2013-безсрочен

 

Тулски държавен педагогически университет „Л.Н. Толстой“

2013-безсрочен

 

Орелски държавен аграрен университет

2013-безсрочен

 

Държавен технически университет, гр. Саратов

2016-2021

 

Държавен технически университет, гр. Астрахан

2014

 

Държавен университет, гр. Твер

2014

 

Сибирска космическа академия

1999-безсрочен

​​Калмикски Държавен университет, гр. Елиста​

2016-безсрочен​

САЩ (2)

Университет Западна Вирджиния, гр. Паркърсбърг

2008-безсрочен

 

Тексаски университет

2014-2019

Словакия (1)

Словашки аграрен университет, гр. Нитра

2013-2018

Турция (3)

 

Егейски университет, гр. Борнова, Измир

2005-безсрочен

 

Селджукски университет, гр. Коня

2013-безсрочен

 

Истанбулски технически университет

2003-безсрочен

Узбекистан (1)

Каршински държавен университет

2015-безсрочен

Украйна (6)

Запороженски национален технически университет

2002-безсрочен

 

Национален педагогически университет „Володомир Хнатюк”-Тернопил,

2007-безсрочен

 

Национален университет „Юрий Федкович“-гр. Чернивци

2010-безсрочен

 

Национален аграрен университет –гр. Лвов.

2012-безсрочен

 

Одеска национална академия по хранителни технологии

2015-безсрочен

 

Одески национален политехнически университет

2014-безсрочен

Унгария (2)

Централен европейски университет, гр. Будапеща

2006-безсрочен

 

Университет Сзент Истван –Факултет по икономика и социални науки

2015-2020

Чехия (1)

 

Университета Мендел в Бърно

2013-безсрочен


 
 

3. Галерия на постижения и резултати

 

Русенски университет "Ангел Кънчев" организира своята първа Еразъм седмица "Mobile Student Generations: Transfer of European Good Practices" за обучение на преподавателски и административен персонал в периода 6-10.05.2013г. В събитието участваха преподаватели, административен персонал и студенти от Белгия, Естония, Великобритания, България и др. Особено ценно бе участието на студенти, участници по Програма Еразъм, които споделиха своите впечатления от обучението си в Полша, Австрия, Белгия. Поканен бе и експерт от Центъра за развитие на човешките ресурси-София, който отговаря за администрирането на програма Еразъм в  национален  мащаб.

Тази добра инициатива намери своето продължение и в периода 12-16.05.2014г, когато се проведе втората  седмица за обучение на персонал по Програма Еразъм + на тема "New Skills for Better Jobs". Чуждестранните участници бяха от университети в Гърция, Естония, Австрия, Румъния, Турция, Полша. От българска страна взеха участие преподаватели  и докторанти, които споделиха своя опит по проблема как да се създадат устойчиви и взаимно изгодни връзки между бизнеса и образователните институции. Студентите представиха платформите на студентските организации ESN (Erasmus Student Network)  и AISEC, които играят важна роля при поддържане на добри отношения с пристигащите студенти.

Публикуваната по-долу книга включва информация (снимки, презентации, програми) за първата и втората седмици, организирани по Програма Еразъм и Еразъм+.

Staff Training Weeks-2013 and 2014-book.pdf