Third International Staff week

The New Agenda of the European Higher Education Institutions

13-17.06.2016

 glava kalendar 2008.jpg

                 University of Ruse "Angel Kanchev" organizes its Third International Staff week "The New Agenda of the European Higher Education Institutions", in the period 13-17.06.2016.

                The development of new technologies, the globalization of economy and culture, the competition on the market of educational services, the multiculturalism and cosmopolitanism of human society as well the ever growing human necessity for mobility outline the new agenda of the higher education institutions in Europe where modernization and internationalization have no other alternative.

At these conditions the collaboration, the common efforts and the exchange of good practices between universities in Europe have key influence for acquiring adequate education, meeting the high quality standards and the requirements of the European labour market.

In the context of the new agenda for European universities, the Third international staff week organized by the University of Ruse, will provide a forum for exchange of views between the partner universities in the following areas:

• Good practices for internationalization of higher education;

• Educational needs of the digital students generation;

• Challenges for Erasmus + Programme.

We expect interested participants from partner universities to take part in the week, and we are committed to offer them interesting opportunities for exchange of experience, friendly and relaxing atmosphere and attractive cultural program.


 

Трети информационен ден за представяне на изпълняваните през 2015 година международни проекти в Русенски университет „Ангел Кънчев"

(Project Dissemination Day at the University of Ruse "Angel Kanchev")

      На 10 Декември 2015г. за трети път направление Европейска интеграция и проектно финансиране организира представяне на активните през текущата година проекти по Оперативните програми в България, както и по програми, директно финансирани от Европейския съюз.
       Събитието започна в 9:30 часа в зала 311- лекционна, като в началото бяха представени всички 38 проекта, действащи през 2015 година по програмите: COST, DAAD, CEEPUS, ERASMUS,ERASMUS  MUNDUS, FP7, Horizon 2020,TEMPUS,ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, Програма "ТГС Румъния-България 2007-2013“, Фонд Научни изследвания”.
        Новост в провеждането на информационните дни бе последвалата дискусия, в която всеки координатор на проект имаше възможността да сподели:
-Основни резултати и постижения при изпълнението на проектите;
- Основни проблеми и възможности за тяхното преодоляване.

DSC04007.JPG   DSC04039.JPG    DSC04040.JPG Представяне на активните прокети от доц. Даниел Павлов, ръководител направление ЕИПФ и присъстващите ръководители на проекти.

Списък на представените проекти може да бъде намерен в презентацията : projects_2015.pptx
 
Всички снимки от събитието:  Снимки
 
 
 

Втори информационен ден за представяне на изпълняваните през 2014 година международни проекти в Русенски университет „Ангел Кънчев"

(Project Dissemination Day at the University of Ruse "Angel Kanchev")

  На 09.12.2014 г. от 14:00 ч., в зала 1.311 на Русенския университет бяха представени всички международни проекти, изпълнявани от работни екипи на университета през 2014 година. Това  информационно събитие представи комплексната дейност на академичната общност по програми, финансирани от европейски фондове.

Събитието се организира от направление Европейска интеграция и проектно финансиране към сектор Европейска интеграция и международно сътрудничество, като обект на представяне бяха 51 проекта, финансирани по 15 програми, с включени над 120 международни и национални партньори.

След обща информация за проектната дейност на Русенския университет в началото на събитието, работата продължи в три отделни зали, където всеки проект беше детайлно представен от неговия ръководител или член на работния екип. Проектите бяха тематично разделени в три основни групи – образователни, научноизследователски и проекти, изпълнявани по Оперативни програми и програма "Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013".

 

Официално откриване на информационния ден от проф. Юлиана Попова, заместник ректор Европейска интеграция и международно сътрудничество

 

Проф. А. Смрикаров представя проект"FETCH" по програма Еразъм, включващ 67 университета от 35 страни.

 

Проф. Велизара Пенчева представя проект „Студентски практики" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

 

Доц. Даниел Павлов представя проект „Matches" по програма Темпус.

Галерия на Project Dissemination Day 2014


Нощ на учените 26.09.2014 г.

K-TRIO-logo.jpg 

Нощ на учените 2014 в Русенския университет - Галерия

За осма година Русенският университет е активен участник в „Европейската нощ на учените“, която ще се проведе на 26 септември 2014 г.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

10,30 ч.Централно фоайе на университета – Официално откриване на Нощта на учените;

Откриване на постерна изложба, посветена на Международната година на кристалографията и предоставена от Националния музей за земята и хора-София.Откриване на експозиция от минерали и кристали от частните колекции на Анна Димитрова от Русе, и проф. дмн Степан Терзиян, предоставени по повод Нощта на учените.Скритите таланти на един учен – откриване на авторска фотоизложба на проф. дмн Степан Терзиян.

11,00 ч., 2.203 – Научно кафене „Кристалографията в научния дебат". /Научни съобщения за приложението на кристалографията в различни сфери на социалната практика. Специално участие на д-р Милен Кадийски от Института по минералогия и кристалография към БАН./

12,00 ч., Център за докторантиАтелие на младите таланти „Кристалите в моето въображение". /Събитието е адресирано към ученици от русенски училища. Ще им бъде предоставена възможността да научат повече за кристалите в открит урок, изнесен от преподавател от университета, а също да генерират компютърни изображения на кристали в състезание с награди./

13,00 ч. – „Минерали и кристали на живо" – посещение в пещерата „Орлова чука" /с. Пепелина, Русенска област/

14,00 ч., Заседателна зала, Централен корпус – Панаир на идеите „Кристалографията в живота"  /Презентация на иновативни идеи за приложението на кристалографията. Представяне на призьорите в конкурса за иновации на русенския клуб по предприемачество Start it Smart.

16 ч. – 17 ч. – Посещение на новия Екомузей в Русе /С любезното съдействие на ръководството на РИМ-Русе екомузеят ще отвори врати специално за членовете на академичната общност преди неговото официално откриване./

18 ч. – Канев център – Концерт „Кристални ритми" /Концертът е отворен за гражданите на Русе, а в него ще участват самодейните състави на Русенския университет./

През целия ден в 1.422 Б на широкоформатен тъч скрийн дисплей /мултиборд/ ще бъде предоставен интерактивен достъп до музейни колекции от кристали на всички заинтересувани граждани и членове на академичната общност от Русенския университет.

Интернет страница на проекта

Международна академична седмица  12-16.05.2014г

poster 2014.jpg 

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“  проведе за втора година Международна академична седмица по програма Еразъм от 12 до 16 май 2014 година. Официалното откриване на форума бе на 12 май, понеделник, от 10 ч. в заседателната зала на „Канев Център“.

IMG_1642.JPG
 

В продължение на пет дни 20 представители на партньорски университети от Австрия, Гърция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Турция  обмениха опит и добри практики, постигнати по различните форми на програма Еразъм. . Акцент в програмата бе уъркшопа под надслова „Нови умения за професионална реализация“, който се проведе на 14 май от 10.30 ч. в зала 1.311 на Ректората на Русенския университет.

IMG_1699.JPG  DSCF0619.JPGDSCF0620.JPG


Първи информационен ден по изпълнявани през 2013 година международни проекти в Русенския университет „Ангел Кънчев"

(Project Dissemination Day at the University of Ruse "Angel Kanchev")

На 05.11.2013 г. от 09:30 ч., в зала 2.101 на Русенския университет бяха представени всички международни проекти, изпълнявани от работни екипи на университета през 2013г. Това е първото по рода си информационно събитие, което представя комплексната дейност на академичната общност по програми, финансирани от европейски фондове.

Събитието се организира от поднаправление Европейска интеграция и проектно финансиране към сектор Европейска интеграция и международно сътрудничество, като обект на представяне са 56 проекта, финансирани от 15 програми, с включени над 120 международни и национални партньора от стопански, нестопански и публични организации.

Чисто образователни цели се изпълняват по проектите в рамките на програмите Baden-Wuttemberg Stiftung, Germany, CEEPUS NETWORK, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI, ERASMUS (Мобилност, Тематични мрежи и Интензивни програми), ERASMUS  MUNDUS. Техният брой е 20.

Проектни идеи в сферата на научно-изследователската дейност се реализират по програмите , Visegrad Fund, ICT , FP7, COST, SECURITY EC PROGRAMME, South East Europe Transnational Cooperation Programme. Тук броят на проектите е 14.

Разположението на Русенския университет в трансграничен регион благоприятства изпълнението на голям брой проекти по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013". Техният брой за 20113 г. е 10.

Сериозен финансов ресурс и акумулиране на ценен управленски опит се постига чрез проектите, изпълнявани по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" и ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013". За 2013 г. техният брой е 12.

Събитието предизвика сериозен интерес сред академичната общност. След общия преглед на всички изпълнявани проекти, техните ръководители или представители на екипи започнаха работа в различни групи, където последва обмен на добри практики и споделяне на опит.                

Picture 003.jpgPicture 006.jpgIMG_5556.JPGIMG_5565.JPG

                    IMG_5581.JPGIMG_5568.JPGIMG_5586.JPG


Нощ на учените 27.09.2013 г.

K-TRIO-logo.jpg
 

За седма година Русенският университет бе активен участник в „Европейската нощ на учените“, която се проведе на 27 септември 2013 г.

27 септември 2013 година

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

10:00 - Откриване на изложба от творчески разработки на студенти и граждани и награждаване на отличените участници в конкурсите Иновация на новия век и Моето най-важно право като европейски гражданин, (Корпус 2, зала 203)

11:00 - Академия на скритите таланти (литературно-музикални изяви на преподаватели от Русенския университет), (Корпус 2, зала 101)

14:00 - Кръгла маса „Възможности  за създаване на Съюз на иновациите в Дунавското пространство", (Централен корпус, Голяма заседателна зала)

18:00 - Хепънинг „Нощта на учените в подкрепа на кандидатурата на град Русе за Европейска столица на културата 2019", (на площада пред Община Русе)


 

Презентация - поглед върху предишни участия на Русенски университет в „Европейската нощ на учените“

Презентации от Кръгла маса „Възможности  за създаване на Съюз на иновациите в Дунавското пространство":

- Знание, базирано върху креативно-иновационно обучение в „университета за един човек"  проф. д-р Никола Орлоев, д-р Камен Узунов, д-р Йордан Василев

- Статут, цели и основни насоки в дейността на регионалните центрове на БАН   д-р инж. Стефко Бурджиев

- Традиции и иновации на Русенския университет „Ангел Кънчев" в научно-изследователската работа  доц. д-р Даниел Братанов

- Профилираните извънаудиторни форми на работа със студентите – предпоставка за развитие на иновациите проф. д-р Михаил Илиев

- Бързото прототипиране – иновация в индустрията   доц. д-р Александър Иванов

- Учебна компания за студенти – иновация в академичното обучение   доц. д-р Даниел Павлов

- Индивидуалната работа с изявени студенти –генератор на иновативни идеи   доц. д-р Анелия Манукова

  


 

Международна академична седмица  06 -10.05.2013г.

poster3.jpg 

Русенският университет е организатор и домакин на Първата международна академична седмица, която се проведе от 6 до 10 май 2013 г.  В университета гостуваха преподаватели и студенти от чуждестранни партньорски университети, с които са сключени билатерални споразумения по програма Еразъм и се провежда изходяща и входяща мобилност.

 IMG_0638.jpg

Събитието бе организирано от направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество". Програмата бе натоварена, а най-важните събития бяха:

  • Кръгла маса с участието на студенти на тема: „Мобилно студентско поколение"
  • Уъркшоп на тема: „Еразъм традиции и визии за бъдещето" с участието на г-жа Савена Борисова – старши експерт по програма Еразъм към Центъра за развитие на човешките ресурси, София
  •  Засаждане на декоративни храсти и откриване на Еразъм алея в двора на университета
  • Час по български език и час по български фолклор за чуждестранните гости
Чуждестранните участници в седмицата бяха от Белгия, Великобритания, Естония, Турция и Унгария. Международната академична седмица беше открита от Ректора на Русенския университет на 7 май от 10 часа в Заседателната зала на втория етаж в Ректората

       Erasmus mobility_good practices and problems_2013_Ruse_Denissova- 1.pptx

       Erasmus Adventure.pptx