drc logo.jpg​​

Дунавска конференция на ректорите

Danube Rectors’ Conference (DRC)

http://www.drc-danube.org 


vua-1.jpg 

 Вишеградска университетска асоциация 
 Visegrad University Association (VUA)
 http://vua.uniag.sk


eua logo.jpg 

 Европейска университетска асоциация
 European University Association (EUA)
 http://www.eua.be

 

IUC logo.bmp
 

Интеруниверитетски център – Дубровник
 Inter-University Centre Dubrovnik (IUC)
 http://www.iuc.hr

 

logo-BUA.bmp 

 Асоциация на балканските  университети                                                                                                                                                                          Balkan University Association (BUA)                                                                                                                                                                   http://www.baunas.org/


Logo_AUF.png

  Университетска агенция на франкофонията                                                                                                                                                                                      Agence Universitaire de la Francophonie

  http://www.auf.org


Magna Charta Universitatum_000336.jpg

Магна Харта                                                                                                                                                                                                 Magna Charta Universitatum

http://www.magna-charta.org