drc logo.jpg​​

Дунавска конференция на ректорите

Danube Rectors’ Conference (DRC)

http://www.drc-danube.org 


vua-1.jpg 

 Вишеградска университетска асоциация 
 Visegrad University Association (VUA)
 http://vua.uniag.sk


eua logo.jpg 

 Европейска университетска асоциация
 European University Association (EUA)
 http://www.eua.be

 

IUC logo.bmp
 Интеруниверитетски център – Дубровник
 Inter-University Centre Dubrovnik (IUC)
 http://www.iuc.hr

 

logo-BUA.bmp 

Асоциация на балканските университети                                                                                                                                                                                          Balkan University Association (BUA)                                                                                                                                                                   http://www.baunas.org/


Int. organization of francophony.jpg

Международна франкофонска организация                                                                                                                                           International Francophonie Organisation                                                                                                                                  www.francophonie.org