Катедрата разполага със собствена съвременна материална база за провеждане на учебен процес и научно- изследователска работа. Седем учебни зали са оборудвани със съвременни персонални компютри. Използват се най-новите операционни системи, приложни програмни продукти, среди за разработка на софтуер и подходи за виртуализация. Обособен е център за компютърна поддръжка, който осигурява сървърните ресурси и мрежовите комуникации не само за катедрата, но и за целия факултет ПНО. Оптичната връзка към гръбнака на Университетската компютърна мрежа позволява сигурен достъп до всички университетски ресурси и безпроблемен високоскоростен Интернет. Осигурена е и безжична връзка до университетски точки за достъп, което облекчава използването на компютърната техника в лекционни и семинарни зали.
В свободното от редовни учебни занятия време компютърните зали се предоставят за свободен достъп на студенти, дипломанти и докторанти за самостоятелна работа. Поддръжката на сървърите и учебните зали се извършва от двама високо-квалифицирани системни администратори.

 Error

Web Part Error: List does not exist. The page you selected contains a list that does not exist. It may have been deleted by another user. Correlation ID: 0e291ba0-34bb-d02b-be85-9b66d6e02b2c.

​​