​​

 

 

UNI-RUSE\rk-belidushkovaБългарски език, литература и изкуствоРъководител катедра10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/rk-beli_MThumb.jpgМира Душкова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5e469f862-3d64-4787-ad02-4d2d5a674cc2доц.;д-р+359 82 888 6122Г.312

UNI-RUSE\doneva_vdoneva_vБългарски език, литература и изкуствоДоцент9/17/2018 8:19:34 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/doneva_v_MThumb.jpgВелислава Донева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c57941d1ed-a632-4e54-9a13-c6c840313af3доц.;д-р+359 82 888 4371.310
UNI-RUSE\enedkovaЕНедковаБългарски език, литература и изкуствоДоцент9/17/2018 8:19:10 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/enedkova_MThumb.jpgЕмилия Недкова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5c1741894-4930-431d-adc5-c8090b39e687доц.;д-р+359 82 888 4371.310
UNI-RUSE\mdushkovamira dushkovaБългарски език, литература и изкуствоДоцент4/10/2018 7:49:07 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/mdushkova_MThumb.jpgМира Душкова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c587fb7f4b-8ece-43dc-aa54-6da458362055доц.;д-р+359 82 888 6122Г.312
UNI-RUSE\tharakchiyskatharakchiyskaБългарски език, литература и изкуствоДоцент9/26/2015 3:23:23 PMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/tharakchiyska_MThumb.jpgЦветелина Харакчийска52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c505035605-c0e2-472f-b2f8-0051bb3c992dдоц.;д-р+359 82 888 6122Г.312

UNI-RUSE\vtradevaВалентинаБългарски език, литература и изкуствоГлавен асистент10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/vtradeva_MThumb.jpgВалентина Радева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5c6fabb17-925c-4be9-92b1-a01b8a73b457гл. ас.;д-р+359 82 888 83212.8
UNI-RUSE\ndonevandonevaБългарски език, литература и изкуствоГлавен асистент10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/ndoneva_MThumb.jpgНия Пенева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c548f349e2-67d3-456d-b1db-0ab751047802гл. ас.;д-р+359 888 6642Г.313
UNI-RUSE\pstefanovapstefanovaБългарски език, литература и изкуствоГлавен асистент10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/pstefanova_MThumb.jpgПетя Стефанова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c56d1e2163-8b51-4d62-874b-436011eade3aгл. ас.;д-р+359 82 888 83212.8
UNI-RUSE\rzlatevaБългарски език, литература и изкуствоГлавен асистент10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/rzlateva_MThumb.jpgРенета Златева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c584b55bfe-9a32-41d6-9fb6-d76e99f964bfгл. ас.;д-р+359 82 888 6642Г.313

UNI-RUSE\mstefanovaБългарски език, литература и изкуствоАсистент12/8/2021 7:58:35 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/mstefanova_MThumb.jpgМария Стефанова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5ac2217d2-d30e-43ee-9ff3-ae31db0bd2c4ас.;д-р+359 82 888664
UNI-RUSE\pabrashevaБългарски език, литература и изкуствоАсистент10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/pabrasheva_MThumb.jpgПетя Абрашева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c54a86021a-4f86-48af-beaa-91ae942bdcaeас.;д-р+359 82 888 6122Г.312

UNI-RUSE\mvelikovaБългарски език, литература и изкуствоХоноруван преподавател10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/mvelikova_MThumb.jpgМилена Великова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5a245e73d-bb99-41e1-860f-513615b53061д-р

UNI-RUSE\tborisovaБългарски език, литература и изкуствоДокторант10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/tborisova_MThumb.jpgТаня Борисова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5fede05d8-e003-4b29-af36-94cbab4e2745+359 82 888 6122Г.312

UNI-RUSE\kamariniKamarinchevaБългарски език, литература и изкуствоПенсионер10/25/2017 11:30:02 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/kamarini_MThumb.jpgДаниела Камаринчева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5b978a5f6-2a46-41ed-82f2-f907aa297fd1гл. ас.;д-р+359 82 888 6122Г.312
UNI-RUSE\dtzonevadtzonevaБългарски език, литература и изкуствоПенсионер10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/dtzoneva_MThumb.jpgДимитрина Цонева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5c556fda1-0883-4fd2-b91e-ccfc93d4671eпроф.;д-р+359 82 888 7382.210
UNI-RUSE\nbeninnbeninБългарски език, литература и изкуствоПенсионер10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/nbenin_MThumb.jpgНикола Бенин52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5a7984140-c6f3-488e-a3ce-c7b9d85aa00dгл. ас.;д-р+359 82 888 6642Г.313
UNI-RUSE\rrusevrrusevБългарски език, литература и изкуствоПенсионер10/13/2021 10:02:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/rrusev_MThumb.jpgРуси Русев52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5506f0abb-b7cd-491f-91d1-fbd0a2d050e7доц.;д-р+359 82 888 4371.310
UNI-RUSE\pometkovapometkovaБългарски език, литература и изкуствоПенсионер6/21/2021 8:53:23 AMhttp://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/pometkova_MThumb.jpgЯна Пометкованоминализации и адвербализации;за синтактична синонимия52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c57c2443ec-eaf9-4c97-89f0-29d50b9288bbдоц.;д-р+359 82 888 4371.310