​​​​​Ръководител катедра: доц. д-р Яна Пометкова
тел.: (+359 82) 888 437;
е-mail: pometkova@uni-ruse.bg 

Русенски университет, ул. "Студентска" 8, 7017 , Русе, България