НОВИНИ ОТ ЖИВОТА НА КАТЕДРА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО

На 12.12.2017 г. Катедрата по български език, литература и изкуство представи книгата "50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения". Книгата е резултат от разработването на проект по ФНИ  № 2017 - ФПНО - 01. В нея колегите от Катедрата разглеждат историята на Катедрата по периоди, международната, учебната и научната дейност, както и дейността на студентските клубове към Катедрата. Съставители и редактори на сборника са доц. д-р Яна Пометкова и доц. д-р Емилия Недкова. Тържеството води гл. ас. д-р Велислава Донева. Присъстваха ръководството на Русенския университет, ръководството на Факултета по природни науки и образование, настоящи и бивши колеги и възпитаници. Срещата продължи на чаша вино, в приятни разговори и спомени.

На 20.10. – 21.10.2017 г. се проведоха Десетите юбилейни Арнаудови четения, чийто главен организатор е Катедра БЕЛИ. Присъстваха 80 учени от български университети и научни институти, музейни работници, колеги от чуждестранни ВУЗ, организирани в 5 секции. Пленарни доклади изнесоха: проф. д-р Пенка Радева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") – Съвременната българска разговорна реч на границата на ХХ и ХХІ век.; доц. д-р Руси Русев (РУ „Ангел Кънчев") – Арнаудовите четения и предизвикателствата към българската филологическа наука през ХХI век. Десетото издание на Арнаудовите четения бе посветено на 50-годишнината на Катедрата по български език, литература и изкуство.

На 20.10.2017 г. Катедра БЕЛИ, съвместно с ЦПО, проведе Специализиран семинар на тема: Съвременната българска разговорна реч на границата на ХХ и ХХІ век. Водещ на семинара беше проф. д-р Пенка Радева. Дискутираха се теми, свързани с развоя на българската разговорна реч в началото на ХХІ век. Семинарът бе посветен на Кодификацията и нормативността в езика и в речта. Ето и опорните точки:

  • езикова политика и/или липса на езикова политика
  • регулация или саморегулация на езика
  • институционална принуда и/или промени въз основа на обективни промени в езика и в речта
  • училищно и университетско образование, езикова компетентност и езикова грамотност на различните образователни степени
  • „официални" е неофициални учебници, учебни помагала и справочни издания.


През 2017 г. Катедрата по български език, литература и изкуство навърши 50 години, затова и дейността на нейните членове бе подчинена на този важен юбилей. ЧЕСТИТО! На 24 май 2017 г. тя бе наградена с престижната НАГРАДА „РУСЕ"  2017 на община Русе в категория „Образователна институция, преподавателски или научен екип" за активна дейност по съхраняване на българския език, история и култура и утвърждаване на град Русе като съвременен културен център.

На 26.04.2017 г. от 16.30 ч. се проведе Вечер на специалност Български език и история, на която се отбеляза 15-годишнината на обучението по специалността  и  15 години ХУМАНИТАРИСТИКА в Русенския университет. Присъстваха бивши възпитаници, завършили специалност Български език и история, които разказаха за своята реализация, гости от РИМ - Русе и от Държавен архив - Русе, учители по български език и история от русенските училища,  ученици и учители от Тараклийски регион, Молдова, които са на обучение в Русенския университет и се обучават от Катедра БЕЛИ, както и настоящи студенти. Първия поздрав поднесоха студентите от клуб "Афект" с ръководител д-р П. Стефанова, които изпяха песен, композирана специално за празника от д-р П. Стефанова. Поздравителен адрес от името на ректора на Русенския университет проф. д-р В. Пенчева прочете проф. д-р Д. Антонова, зам.-ректор по НИД. Деканът на ФПНО, доц. д-р Д. Атанасова, награди отличниците.