Razgrad Branch
Razgrad 7200,
47 Aprilsko vastanie blvd.
tel. +359 84 660 826
E-mail: frz@uni-ruse.bg