1. Практическо приложение на Microsoft Project (БМ_МБР_10)

2. Стартиране на социално предприемачество - лидерство и бизнес план (БМ_МБР_9)

3. Как да станем социални предприемачи (БМ_МБР_8)

4. Въведение в социалното предприемачество и социалната размяна (БМ_МБР_7)

5. Управление на маркетинга и медийните стратегии в областта на средното образование (БМ_МБР_6)

6. Иницииране на публично-частно партньорство (БМ_МБР_5)

7. Разработване на бизнес модели и бизнес планове за новостартиращи дейности (БМ_МБР_4)

8. Управление на риска (БМ_МБР_3)

9. Управление на проекти в предприятието за управление на обекти и процеси (БМ_МБР_2)

10. Личностни умения за ефективно управление (БМ_МБР_1)

11. Въведение в управление, мониторинг и отчет на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (БМ_Европеистика_2)

12. Методи за противодействие на корупцията (БМ_Европеистика_1)

13. Мениджмънт на аграрния бизнес (БM_Икономика_2)