ТемаПродължи-телностБрой кредитиБаза за провежданеБрой курсистиЛектори
1Съвременни изисквания към медицинската сестра в детска ясла2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10Гл.ас. Д. Константинова, доц. д-р Н.Ангелова
2Предизвикателства пред медицинските специалисти от училищно здравеопазване2 дни17 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10Гл.ас. Д. Константинова, доц. д-р Н.Ангелова
3Неинвазивни методи на изследване на ССС -  ехокардиография, трансезофагиална ехокардиография, фармакологична стрес ехокардиография, велоергометрия, холтер ЕКГ.2 дни16 т.РУ „Ангел Кънчев", УМБАЛ-Русе АД5Доц. Кр. Захариева, д-р И. Пенчева, Ас. Т. Атанасова
4Палиативни сестрински грижи2 дни16 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10Доц. Д. Георгиева, д.п.; Ас. Гр. Колева
5Естетична дерматология2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев"5-6Доц. Д-р Д. Грозева
6Приложна венерология1 ден10 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10Доц. Д-р Д. Грозева
7Психо-социална комуникация в сестринската практика2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев"10Доц. Д-р Д. Георгиева
8Място на медицинската сестра в социалните услуги за деца и възрастни.2 дни15 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10Гл.ас. Д. Константинова
9Сестрински грижи при възрастни и стари хора2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10Доц. Д-р Д. Георгиева
10„Skin to skin" – метод на качествена акушерска и сестринска грижа2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10Доц. Ив. Сербезова д.п.
11Акценти в храненето на деца в кърмаческа възраст. Хранене на деца с аномалии на устната и небцето – за медицински сестри и акушерки2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев", УМБАЛ-Русе АД10Доц. Кр. Захариева, д.п.; Ас. Т. Атанасова
12Права на пациента3 дни ЦПЗ Доц. Д-р Н. Ангелова
13Опасно поведение на боледуване3 дни ЦПЗ Доц. Д-р Н. Ангелова
14Контрацепция – нови методи и технологии – за медицински сестри и акушерки2 дни16 т.РУ „Ангел Кънчев"10Гл. ас. К. Велчева, д.п.
15Артериална хипертония – диагностични и терапевтични предизвикателства– за медицински сестри и акушерки1 ден8 т.РУ „Ангел Кънчев", МБАЛ-„Медика" Русе 6-8Гл.ас. д-р Ог. Шербанов д.м
16Помощ от специалиста по здравни грижи за родителите в дома, в грижата за новородените деца – хранене, тоалет, масаж.2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10Доц. Д-р Н. Радкова д.п.
17Терапевтични методи и подходи при ГЕРБ в детска възраст– за медицински сестри и акушерки2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев", УМБАЛ-Русе 4-6Доц. д-р Досев; Доц. Кр. Захариева; ас. Т. Атанасова
18Терапевтични методи, подходи и здравни грижи при болни с лекарствено противотуморно лечение– за медицински сестри и акушерки2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев", КОЦ-Русе 4-6Доц. Т. Недева; Доц. Кр. Захариева; К. Кутровска
19Терапевтични методи, подходи и алгоритми за работа на медицинската сестра при неврологично болни – мозъчни инсулти– за медицински сестри и акушерки2 дни18 т.УМБАЛ-Русе АД6Доц. д-р Н. Петрова; ст. м.с. Св. Петрова
20Терапевтични методи, подходи здравни грижи при болни с глаукома и глаукомен пристъп2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев", УМБАЛ-Русе АД6Доц. Коев; Доц. Кр. Захариева
21Спешни състояния в оториноларингологията- за медицински сестри и акушерки2 дни18 т.РУ „Ангел Кънчев", МБАЛ Медика6Проф. Д. Вичева, д.м.
22Лечение на хроничната бъбречна недостатъчност с извънбъбречни методи за очистване на кръвта - хрониохемодиализа и перитонеална диализа- за медицински сестри2 дни16 т.УМБАЛ-Русе АД5ас. Т. Тодорова
23Сестрински дейности и грижи в инвазивната кардиология - за медицински сестри2 дни21 т.РУ „Ангел Кънчев"8-10ас. Ир. Атанасова

 24                 Операционна техника       12 дни                  103 т.                            РУ „Ангел Кънчев",                          доц. Д. Георгиева

                      индивидуален курс                                                                              МБАЛ Медика                                 гл. ас. Гр. Колева

                                                                                                                                                                                                 ст. м. с. Кр. Герова

25                  Съвременни средства            2 дни                                     РУ "Ангел Кънчев"                 доц. Д. Георгиева, дп                                        
                      за хигиенна грижа -                                                                                       гл. ас. Ир. Христова, дзг                                                           
                     "къпане без вода"                                                               гл. ас. Гр. Колева, дзг                                                                                           

Всеки курс може да започне при сформиране на група.

Цена - 15.00 лв. такса правоучастие и по 10.00 лв. на ден.