1. Метрология и допусково проектиране (МТФ_ТММРМ_8)  

2. CAD / CAM системи и CNC програмиране (МТФ_ТММРМ_5)

3. Методи за решаване на проблеми с качеството (МТФ_ТММРМ_4)

4. Програмиране на машини с ЦПУ (МТФ_ТММРМ_3)

5. Съвременни тенденции в системите за управление на качеството (МТФ_ТММРМ_2)

6. Приложение на изисквания и инструменти за управление на качеството в автомобилостроенето (МТФ_ТММРМ_1)

7. Качество на изделията след термично и химико-термично обработване (МТФ_МТМ_8)

8. Основи на технологиите за бързо прототипиране (МТФ_МТМ_7)

9. Основи на металолеенето (МТФ_МТМ_6)

10. Нормативна база и осигуряване качеството на заварените конструкции (МТФ_МТМ_5)

11. Заварени конструкции – особености при проектиране и производство (МТФ_МТМ_4)

12. Форми на корозия и методи за защита на металите (МТФ_МТМ_3)

13. Механични изпитвания на инженерни материали (МТФ_МТМ_1)