Езиковото обучение се провежда на самостоятелни модули по всички нива от европейската езикова рамка- А1, А2, В1, В2, С1.

Обучение по

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,

НЕМСКИ ЕЗИК,

ИСПАНСКИ ЕЗИК

и

РУМЪНСКИ ЕЗИК.

1 модул = 100 учебни часа