Езиковото обучение се провежда на самостоятелни модули по всички нива от европейската езикова рамка- А1, А2, В1, В2, С1.

Обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ИСПАНСКИ ЕЗИК и РУМЪНСКИ ЕЗИК.

1 модул = 80 учебни часа

Обучение по НЕМСКИ ЕЗИК

1 модул = 100 учебни часа