СПЕЦИАЛНОСТОценки от изпитиОценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс

бал

(А)(В)(Г)   
1Право

история 1)

бълг. език ( А2)

бълг. езикистория12+В+Г30 
2Икономикаизбираем 3бълг. езикматематика2А+В+Г24 
3Бизнес мениджмънтизбираем 3бълг. езикматематика2А+В+Г24 
4Публична администрацияизбираем 3бълг. езикматематика2А+В+Г24 
5Дигитален мениджмънт и иновацииизбираем 3бълг. езикматематика2А+В+Г24 
6Евроатлантическа и глобална сигурностизбираем 3бълг. език 2А+2В24 
7Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред избираем 3бълг. език 2А+2В24 
8

Европеистика и глобалистика

( на английски език)

английски език

бълг. език,

избираем

чужд език 2А+В+Г24 
9Начална училищна педагогика и чужд езиканглийски или български езикбълг. езикчужд език2А+В+Г24 
10Педагогика на обучението по български език и чужд езиканглийски или български езикбълг. езикчужд език2А+В+Г24 
11Предучилищна и начална училищна педагогикаистория или български езикбълг. езикистория2А+В+Г24 
12Социална педагогикаистория или български езикбълг. езикистория2А+В+Г24 
13Български език и историяистория или български езикбълг. езикистория2А+В+Г24 
14Социални дейностибълг. ез., история или биологиябълг. езикбиология2А+В+Г24 
15Педагогика на обучението по математика и информатикаизбираем 4бълг. езикматематика2А+В+Г24 
16Педагогика на обучението по физика и информатикаизбираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г24 
17Софтуерно инженерствоизбираем 4бълг. езикматематика2А+В+Г24 
18Компютърни наукиизбираем 4бълг. езикматематика2А+В+Г24 
19Информатика и ИТ в бизнесаизбираем 4бълг. езикматематика2А+В+Г24 
20Финансова математикаматематика. или ИИТбълг. езикматематика2А+В+Г24 

Забележки:

    1. С "избираем 3" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
    2. С „избираем 4" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информа­ци­онни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ/ДИППК;
    3. Оценка от дипломата в колона (B) е изрично посочена, като избираема за кандидатите за специалност Европеистика и глобалистика;
    4. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика, български език, история, биология и чужд език се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.