Дата

Начало

Изпит

​Провежда се в

27 януари, събота

​ ​ ​ ​ ​

​ ​9:00
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

- български език;
- биология;
- история на България;
- математика;
- общотехническа подготовка.
- химия;
- икономическа география на България
- информатика и информационни технологии

​ ​

​ ​ ​Русе, Силистра, Разград, Видин

10 февруари, събота

​24 февруари, събота

17 март, събота

31 март, събота

14 април, събота

Русе, Силистра, Разград, Видин, Монтана и Плевен
​28 април, събота

Русе, Силистра, Разград, Видин