СЕСИЯДатаначалоИзпитПровежда се в
предварителна сесия ​ ​ ​ ​ ​ ​
27 януари, събота

 

9:00

​ ​ ​ ​ ​ ​

- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

​ ​ ​ ​ ​ ​
Русе, Силистра, Разград, Видин​ ​
10февруари, събота
24 февруари, събота
17март, събота
31 март, събота
14 април, съботаРусе, Силистра, Разград, Видин, Монтана и Плевен
28 април, събота
Русе, Силистра, Разград, Видин,
редовна сесия ​ ​ ​ ​ ​
30 юни, събота ​

 

9:00


- рисуване.Русе

- биология;

- български език.

 

 

 

Русе, Силистра, Разград, Видин, Монтана и Плевен

 

30 юни, събота

13:00

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

 

1 юли, неделя

​ ​ ​

 

9:00

​ ​ ​
- моделиране.

 

Русе

​ ​
- оценка на двигателна култура
- английски език;
- английски език;Силистра