СЕСИЯ
ДАТА
НАЧАЛО
ИЗПИТ
ПРОВЕЖДА СЕ В
предварителна сесия
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
27 януари, събота

9:00

​ ​ ​ ​
​ ​ ​

- български език;
- биология;
- история на България ;
- математика;
- общотехническа подготовка;
- химия;
- икономическа география на България;
- информатика и информационни технологии.

Русе, Силистра, Разград, Видин
10 февруари, събота
24 февруари, събота
9 март, събота
23 март, събота
6 април, събота
20 април, събота
11 май, събота
редовна сесия
6 юли, събота

9:00

- рисуване.
Русе

- български език.

Русе, Силистра, Разград, Видин


6 юли, събота

13:00 - биология;
- история на България;
- математика;
- общотехническа подготовка;
- химия;
- икономическа география на България;
- информатика и информационни технологии.

7 юли, неделя

​ ​ ​

9:00

​ ​ ​
- моделиране.

Русе

​ ​
- оценка на двигателна култура
- английски език;
- английски език;Силистра