СЕСИЯДатаначалоИзпитПровежда се в

предварителна сесия​ ​
26 януари, събота

 


9:00​ ​ ​ ​ ​

- български език;
- биология;
- история на България ;
- математика;
- общотехническа подготовка;
- химия;
- икономическа география на България;
- информатика и информационни технологии.​ ​ ​ ​ ​


Русе, Силистра, Разград, Видин​ ​

9 февруари, събота
23 февруари, събота
9 март, събота
23 март, събота
6 април, събота
20 април, събота

редовна сесия ​ ​ ​ ​ ​


6 юли, събота ​

9:00
- рисуване.
Русе
- биология;
- български език.

 

 

Русе, Силистра, Разград, Видин


6 юли, събота13:00
- история на България;
- математика;
- общотехническа подготовка;
- химия;
- икономическа география на България;
- информатика и информационни технологии.

 

7 юли, неделя

​ ​ ​

 

9:00

​ ​ ​
- моделиране.

 

Русе

- оценка на двигателна култура
- английски език;
- английски език;
Силистра