Дата

Начало

Изпит

​Провежда се в

28 януари, събота

​ ​ ​ ​ ​

​ ​9:00
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

- български език;
- биология;
- история на България;
- математика;
- общотехническа подготовка.
- химия;
- икономическа география на България
- информатика и информационни технологии

​ ​

​ ​ ​Русе, Силистра, Разград, Видин

11 февруари, събота

​25 февруари, събота

11 март, събота

​25 март, събота

8 април, събота

Русе, Силистра, Разград, Видин, Монтана и Плевен
​22 април, събота

Русе, Силистра, Разград, Видин