СПЕЦИАЛНОСТОценки от изпитОценки от дипломатаОбразуване на бала

Макс

бал

(А)(Б)(В)
1Земеделска техника и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
2Мениджмънт и сервиз на техникатаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
3Климатизация, хидравлика и газификацияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
4Аграрно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
5Машинно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
6Мениджмънт на качеството и метрологияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
7Материалознание и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
8Индустриално инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
9Строително инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
10Електроенергетика и електрообзавежданеизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
11Електроникаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
12 Електроинженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
13 Компютърно управление и автоматизацияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
14Интернет и мобилни комуникацииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
15Компютърни системи и технологии избираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
16Информационни и комуникационни технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
17Транспортна техника и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
18Автомобилно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
19Технология и управление на транспортаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
20Екология и ТООСизбираем 2биологиябълг. език2А+Б+В24
21Растениевъдствоизбираем 2биологиябълг. език2А+Б+В24
22Биотехнологииизбираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
23Технология на храните избираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
24Химични технологииизбираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
25Индустриален мениджмънтизбираем 3математикабълг. език2А+Б+В24
26Дизайн

рисуване (А1)

моделиране (А2)

математикабълг. езикА12+Б+В24

 

Забележки:

  1. С "избираем 1" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
  2. С "избираем 2" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, биология, химия, инфор­матика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
  3. С "избираем 3" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК ;
  4. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика, български език, химия и биология се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.
   СПЕЦИАЛНОСТОценки от изпитОценки от дипломатаОбразуване на бала

   Макс

   бал

   (А)(Б)(В)
   1Земеделска техника и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   2Мениджмънт и сервиз на техникатаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   3Климатизация, хидравлика и газификацияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   4Аграрно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   5Машинно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   6Мениджмънт на качеството и метрологияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   7Материалознание и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   8Индустриално инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   9Строително инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   10Електроенергетика и електрообзавежданеизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   11Електроникаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   12 Електроинженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   13 Компютърно управление и автоматизацияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   14Интернет и мобилни комуникацииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   15Компютърни системи и технологии избираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   16Информационни и комуникационни технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   17Транспортна техника и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   18Автомобилно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   19Технология и управление на транспортаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
   20Екология и ТООСизбираем 2биологиябълг. език2А+Б+В24
   21Растениевъдствоизбираем 2биологиябълг. език2А+Б+В24
   22Биотехнологииизбираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
   23Технология на храните избираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
   24Химични технологииизбираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
   25Индустриален мениджмънтизбираем 3математикабълг. език2А+Б+В24
   26Дизайн

   рисуване (А1)

   моделиране (А2)

   математикабълг. езикА12+Б+В24

    

   Забележки:

    1. С "избираем 1" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
    2. С "избираем 2" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, биология, химия, инфор­матика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
    3. С "избираем 3" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК ;
    4. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика, български език, химия и биология се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.