СПЕЦИАЛНОСТОценки от изпитОценки от дипломатаОбразуване на бала

Максимален

бал

(А)(Б)(В)
1Земеделска техника и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
2Мениджмънт и сервиз на техникатаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
3Климатизация, хидравлика и газификацияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
4Аграрно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
5Машинно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
6Мениджмънт на качеството и метрологияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
7Материалознание и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
8Индустриално инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
9Строително инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
10Електроенергетика и електрообзавежданеизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
11Електроникаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
12 Електроинженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
13 Компютърно управление и автоматизацияизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
14Интернет и мобилни комуникацииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
15Компютърни системи и технологии избираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
16Информационни и комуникационни технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
17Транспортна техника и технологииизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
18Автомобилно инженерствоизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
19Технология и управление на транспортаизбираем 1математикабълг. език2А+Б+В24
20Екология и ТООСизбираем 2биологиябълг. език2А+Б+В24
21Растениевъдствоизбираем 2биологиябълг. език2А+Б+В24
22Биотехнологииизбираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
23Технология на храните избираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
24Химични технологииизбираем 2химиябълг. език2А+Б+В24
25Индустриален мениджмънтизбираем 3математикабълг. език2А+Б+В24
26Дизайн

рисуване (А1)

моделиране (А2)

математикабълг. езикА12+Б+В24

Забележки:

    1. С "избираем 1" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, математика, общотехническа подготовка (ОТП), и информатика и информационни технологии  (ИИТ);
    2. С "избираем 2" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, биология, химия, мате­матика, общотехническа подготовка (ОТП) или информатика и информационни технологии (ИИТ);
    3. С "избираем 3" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, математика, или информатика и информационни технологии (ИИТ);
    4. . Кандидат-студентът/ката е длъжен/на да се яви на един, но има право да се яви и на повече от един избираеми изпити. При образуване на състезателния му бал се зачита най-високата оценка;
    5. При формиране на състезателния бал оценките по математика, български език, химия и биология от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.