Конкурсен изпит в Русенския университетДържавен зрелостен изпит
1български езикбългарски език и литература
2математикаматематика
3история на България история и цивилизация
4икономическа география на България география и икономика
5химияхимия и опазване на околната среда
6биология биология и здравно образование
7общотехническа подготовкафизика и астрономия
8английски езиканглийски език

Забележки:

          1. Като оценка от конкурсен изпит по съответната дисциплина може да се признае оценката от държавен зрелостен изпит, положен след 01.01.2008 г.

          2. Кандидатът/ката, положил/а  държавен зрелостен изпит, може да се яви на съответния конкурсен изпит и тогава се зачита по-благоприятната оценка.

          3. Оценка от държавен зрелостен изпит може да се ползва като оценка от конкурсен изпит. За "оценка от дипломата" при балообразуването се ползва оценката от задължителната подготовка по съответната дисциплина.