Конкурсен изпит в Русенския университетДържавен зрелостен изпит
1български езикбългарски език и литература
2математикаматематика
3история на България история и цивилизация
4икономическа география на България география и икономика
5химияхимия и опазване на околната среда
6биология биология и здравно образование
7общотехническа подготовкафизика и астрономия
8английски езиканглийски език

Забележки:

          1. Като оценка от конкурсен изпит по съответната дисциплина може да се признае оценката от държавен зрелостен изпит, положен след 01.01.2008 г. и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 132, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование положен при условията и реда на Закона за професионалното образование и обучение след 01.01.2022 г.

          2. Кандидатът/ката, положил/а държавен зрелостен изпит, може да се яви на съответния конкурсен изпит и тогава се зачита по-високата оценка.