СЕСИЯДатаначалоИзпитПровежда се в
предварителна сесия22 януари, събота

 

9:00

- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка (ОТП);

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии (ИИТ).

Русе, Силистра, Разград, Видин,
5 февруари, събота
19 февруари, събота
5 март, събота
19 март, събота
2 април, събота
16 април, събота
30 април, събота
редовна сесия9 юли, събота9:00- рисуване.Русе
- български език.

 

 

 

Русе, Силистра, Разград, Видин

 

9 юли, събота

13:00

- биология;

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка (ОТП).;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии (ИИТ).

 

10 юли, неделя

 

9:00

- моделиране.

 

Русе

- оценка на двигателна култура
- английски език;
- английски език;Силистра