Предварителните кандидатстудентски и кандидатстудентски изпити за прием на студенти в Русенския университет са под формата на конкурсен изпит във вид на тест, който се състои от две части – обща и специална част по избор. Продължителността на предварителните изпити е три часа, освен ако в програмите за тях не е определено друго време.​

  1. В приложение 1 и 2 са дадени даните за предварителните кандидатстудентски и кандидатстудентските изпити. 
  2. В приложение 3, 4, 5 и 6 са дадени изпитите, които участват в образуването на бала на всички бакалавърски специалности в Русенския университет. В таблицаите със звездичка са направени следните уточнения: * без конкурсен изпит по икономическа география на България; ** без конкурсен изпит(ОТП по механика и техническо чертане) и конкурсен изпит(ОТП по електротехника и електроника), ***без конкурсен изпит(ОТП по механика и техническо чертане), конкурсен изпит(ОТП по електротехника и електроника), ЕПИ(икономическа география на България), **** без конкурсен изпит(ОТП по електротехника и електроника) и ЕПИ(икономическа география на България).