Важни съобщения

На сайта на Министерство на образованието и науката се предлагат програми за предстоящи конкурси за специализации в чужбина на преподаватели от висшето образование и разработване на научноизследователски проекти в сферата на висшето образование
  Повече информация: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=51

*

Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката, предлага необходимите средства за научни изследвания по националните и европейски програми за финансиране на образователни и научноизследователски проекти

Повече информация

*

Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерство на образованието и науката, предлага:
1. Програма на НАТО "Наука за мир и сигурност" -  Повече информация
2. Програма CEEPUS -  Повече информация

*

СТИПЕНДИИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Повече информация

Документите се подават  онлайн в срок до 15. 07. 2016 г.

*

Министерството на образованието и науката набира независими експерти съгласно чл. 7 от  Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.)
Повече информация

Крайният срок за подаване на документите е 11.04.2016 г.

                                                                       *

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2016 г.
Повече информация

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс “Млади таланти” е 10 април 2016 г.

*

КОНКУРСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА 2016 г.

Процедура за набиране на нови членове на Управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ).
Повече информация

Краен срок за кандидастване: 15.01.2016 г.

*

НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

Повече информация

Кандидатурите трябва да се подадат до 15.02.2016 г.

*

Конкурси за стипендии в САЩ през учебната 2017-2018 година

Повече информация

Краен срок за подаване на документи за стипендии "Фулбрайт": 9.05.2016 г.
Краен срок за подаване на документи за стипендия "Хюбърт Хъмфри": 1.09.2016 г.

*

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2016/2017 година.
Повече информация

*