Предстоящи конференции в гр. Русе:

Информация за предстоящи конференции

1.

Име: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)

Място на провеждане: гр. Русе

Дата на провеждане: 11-13 юни 2020 г. 

Отложена за: 12-14 ноември 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 23 февруари 2020 г.

Уебсайт: http://eeae-conf.uni-ruse.bg

2.

Име: 21-st International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech'20)

Място на провеждане: гр. Русе

Дата на провеждане: 19-20 юни 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 28 февруари 2020 г.

Уебсайт: http://www.compsystech.org

​3.
Име: 2020 Fifth Junior Conference on Lighting (Lighting 2020)

Място на провеждане: гр. Русе

Дата на провеждане: 24-26 септември 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 30 юни 2020 г.

Уебсайт: http://conference.nko.bg/

4.

Име: 59-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III"

Място на провеждане: гр. Русе

Дата на провеждане: 12-13 ноември 2020 г.

Краен срок за подаване на резюмета: 30 август 2020 г.

Уебсайт: http://conf.uni-ruse.bgПредстоящи конференции в България (индексирани в Scopus и/или Web of Science):

Информация за предстоящи конференции

Име: 2020 International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS)

Място на провеждане: гр. Сандански

Дата на провеждане: 23-25 март 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 29 февруари 2020 г.

Уебсайт: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=148

Име: 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA)

Място на провеждане: гр. Бургас

Дата на провеждане: 3-6 юни 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 15 февруари 2020 г.

Уебсайт: https://siela.tu-sofia.bg/

Име: 2020 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA)

Място на провеждане: гр. София

Дата на провеждане: 24-26 юни 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 15 март 2020 г.

Уебсайт: http://efea2020.northumbria.ac.uk/index.php

Име: 2020 IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems (IS)

Място на провеждане: гр. Варна

Дата на провеждане: 26-28 юни 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 20 ноември 2019 г.

Уебсайт: https://www.ieee-is.org/

Име: 2020 15th Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)

Място на провеждане: гр. София

Дата на провеждане: 6-9 септември 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 12 май 2020 г.

Уебсайт: https://fedcsis.org/

Име: 2020 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD)

Място на провеждане: гр. София

Дата на провеждане: 7-10 септември, 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 15 март 2020 г.

Уебсайт: http://ecctd2020.eu/

Име: 2020 XXX International Scientific Symposium 'Metrology and Metrology Assurance (MMA)

Място на провеждане: гр. Созопол

Дата на провеждане: 7-11 септември 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 30 април 2020 г.

Уебсайт: http://www.metrology-bg.org/

Име: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, BulTrans-2020

Място на провеждане: гр. Созопол

Дата на провеждане: 10-13 септември 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 05 април 2020 г.

Уебсайт: http://www.bultrans.org/

Име: 2020 International Conference on Information Technologies (InfoTech)

Място на провеждане: гр. Варна

Дата на провеждане: 17-18 септември 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 30 април 2020 г.

Уебсайт: http://infotech-bg.com/

Име: 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)

Място на провеждане: гр. Варна

Дата на провеждане: 24-27 септември 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите: 1 юни 2020 г.

Уебсайт: https://www.sensornetworkslab.com/

Име: 2021 Sixth Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior 2021)

Място на провеждане: гр. Габрово

Дата на провеждане: 23-25 септември 2021 г.

Краен срок за подаване на докладите: 30 юни 2021 г.

Уебсайт: