Предстоящи конференции в гр. Русе:

Информация за предстоящи конференции

1.

Име: 22-nd International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech'21)

Място на провеждане: гр. Русе

Дата на провеждане: 18-19 юни 2021 г.

Краен срок за подаване на докладите: 07.03.2021

Уебсайт: http://www.compsystech.org

2.

Име: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021

Място на провеждане: гр. Русе

Дата на провеждане: 25-27 ноември 2021 г.

Краен срок за подаване на абстракти: 12 април 2021 г.

Уебсайт: http://ciees.eu/

​3.

Име: 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе

Място на провеждане: гр. Русе

Дата на провеждане: 2021 г.

Краен срок за подаване на резюмета: ???

Уебсайт: http://conf.uni-ruse.bg




Предстоящи конференции в България (индексирани в Scopus и/или Web of Science):

Информация за предстоящи конференции

1.

Име: 2021 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA)

Място на провеждане: гр. София

Дата на провеждане: 24-26 март 2021 г.

Краен срок за подаване на докладите: 20 януари 2021 г.

Уебсайт: http://efeaconf.com/

2.

Име: XVII-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA2021 (ELMA)

Място на провеждане: гр. София

Дата на провеждане: 1-4 юли 2021 г. (датата е променена)

Краен срок за подаване на абстрактите: 31 март 2021 г.

Уебсайт: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=174

​3.

Име: 2021 16th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FedCSIS)

Място на провеждане: гр. София

Дата на провеждане: 2-5 септември 2021 г.

Краен срок за подаване на докладите: 24 май 2021 г.

Уебсайт: https://fedcsis.org/

4.

Име: 2021 International Conference on Information Technologies (InfoTech)

Място на провеждане: гр. Варна

Дата на провеждане: 16-17 септември 2021 г.

Краен срок за подаване на докладите: 30 април 2021 г.

Уебсайт: http://infotech-bg.com/

5.

Име: 2021 Sixth Junior Conference on Lighting (Lighting)

Място на провеждане: гр. Габрово

Дата на провеждане: 23-25 септември 2021 г.

Краен срок за подаване на докладите: 30 юни 2020 г.

Уебсайт: ???