Отдел "Информационни и комуникационни технологии"

 

 

Сектор "Компютърни системи и телекомуникационни мрежи"

 

 

Сектор "Връзка с потребителите"

 

 

Сектор "Мултимедия"

 

 

Отдел "Разработване и поддържане на софтуерни системи"

 

 

Отдел "Информационно обслужване"