​​Външна свързаност:

Основната услуга по външната свързаност на RUNet се осъществява от Българската изследователска и образователна мрежа (БИОМ) чрез европейската изследователска мрежа GEANT. Линията е със скорост 1 Gbit/s. РУ разполага и със свързаност чрез оптични влакна към Интернет доставчиците Спектър Нет и Нетуоркс-България. Чрез тях се осигуряват както резервни линии към Интернет, така и високоскоростна директна свързаност (peering) към мрежите на доставчиците на територията на Русе.​ Резервните линии са с обща скорост 150 Mbit/s.

Университетът разполага със собствена автономна система и независимо от доставчика (provider independent) IPv4 (91.210.88.0/22) и IPv6 (2001:67c:220c::/48) адресно пространство. Това гарантира бързо възстановяване на свързаността при отпадане на линията към някой от доставчиците и нормално опериране както на услугите за потребителите в РУ, така и на тези към външния свят (уеб сайт, електронна поща и др.).

От 2007 г. Русенски университет стана един от първите в България, които направиха основните си услуги към външния свят достъпни чрез новата версия 6 на Интернет протокола (IPv6).

Физическа структура:

 RUNet се състои от:
 • ​централен възел, разположен на приземния етаж в Централен корпус, където е разположено основното сървърно и комуникационно оборудване;
 • отдалечен възел за disaster recovery, където е разположено архивиращото оборудване;
 • сградни и етажни комуникационни възли;
 • ​възли, оперирани от структурни звена в РУ:​
  • катедра "Компютърни системи и технологии"
  • катедра "Телекомуникации"
  • катедра "Информатика и информационни технологии"
  • Университетска библиотека​​

​​​​​​​​​В Централен корпус, Корпус 2 и Канев Център са изградени структурни кабелни системи, базирани на single-mode оптични влакна, медни кабели категория 6a и 7 и управляеми комутатори на Cisco и SMC.

Всички сгради в кампуса са свързани към централния възел със скорост 1 Gbps - 14 чрез оптични влакна и 7 чрез медни кабели.

Чрез ADSL са свързани сградата на катедра "Кинезитерапия" и филиалите в Силистра и Разград.

Безжична мрежа​​

На територията на РУ са инсталирани 55 безжични точки за достъп Cisco Aironet, съвместими със стандарта 802.11n, управлявани централно от безжичен контролер Cisco WLC4404. Te покриват напълно Централен Корпус, Корпус 2, Канев Център и преобладаващата част от останалите сгради с мрежите eduroam и iZone. Още 18 точки от по-нисък клас продължават да излъчват мрежата iZone до подмяната им с по-съвременни. Пълното покритие на кампуса с висококачествено безжично оборудване е сред приоритетните цели на ЦИКО за следващите години.​​​