Отдел Разработване и поддържане на софтуерни системи

Ръководител отдел : гл. ас. д-р Румен Русев
тел. +359 82 888 326

Сектор Информационно обслужване

Ръководител сектор : маг. Евгени Ганчев
тел. +359 82 888 598

Отдел Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ръководител отдел : маг. инж. Николай Кабаиванов
тел. +359 82 888 595

Сектор Компютърни системи (Hardware)

Ръководител сектор : маг. инж. Александър Евтимов
тел. +359 82 888 549

Сектор Компютърно обслужване - Връзка с потребителя (HelpDesk)

Ръководител сектор: маг. Владислав Хинков 
тел. +359 82 888 596

Сектор Мултимедия

Ръководител сектор: Андреа Цветанов
тел. +359 82 888 635 ​