Отдел Разработване и поддържане на софтуерни системи

Ръководител отдел : доц. д-р Румен Русев
тел. 

Сектор Информационно обслужване

Ръководител сектор : маг. Диана Николаева
тел. +359 82 888 328

Отдел Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ръководител отдел : маг. инж. Николай Кабаиванов
тел. +359 82 888 595

Сектор Компютърни системи (Hardware)

Ръководител сектор : маг. инж. Свилен Станчев
тел. +359 82 888 549

Сектор Компютърно обслужване - Връзка с потребителя (HelpDesk)

Ръководител сектор: маг. Владислав Хинков 
тел. +359 82 888 596

Сектор Мултимедия

Ръководител сектор: Андреа Цветанов
тел. +359 82 888 635 ​