Центърът за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО) е създаден като Учебен електронно-изчислителен център през 1976 г.

След 1998 г. ЦИКО осигурява интернет, академични и административни компютърни услуги в Русенския университет "Ангел Кънчев", които включват поддръжка и развитие на:

  • Университетска компютърна мрежа;
  • Компютърни зали за учебен процес и за свободен достъп;
  • Информационните системи за кандидат-студентската кампания, учебния процес и управлението на документацията;
  • Файлови услуги, архивиране на данни и сървъри, електронна поща;
  • Безжична мрежа;
  • Приложно програмно осигуряване и телефонен указател;
  • Външен и локален сайт;
  • Мрежа в студентските общежития;