Като академична институция и участник в Националната изследователска и образователна мрежа, Русенски университет поддържа редица публично достъпни мрежови услуги, с които подпомага своите партньори и Интернет общността.

Публичен mirror сървър

Публичен FTP сървър

Looking glass

Looking glass е услуга, която позволява отдалечено разглеждане на маршрутизираща информация и използване на стандартни инструменти като ping и traceroute. Най-често се използва за диагностика на проблеми със свързаността между автономни системи.

Test IPv6

PerfSONAR измервателна точка

PerfSONAR е международна инициатива за измерване на производителността в децентрализирани (multi-domain) IP мрежи. Състои се от измервателни точки, разположени на подходящи локации в топологията на мрежата, и централизирани компоненти – архив с данни от измервания, каталожна услуга, уеб-базиран потребителски интерфейс и др. Повече.

В мрежата на Русенски университет действа измервателна точка, която поддържа инструментите BWCTL и OWAMP.

  • perfsonar-mp.uni-ruse.bg

Speedtest.net

Speedtest.net e уеб услуга, която позволява на потребителите да тестват безплатно различни параметри на Интернет връзката си, като напр. скоростта на трансфер, директно от своя браузър. Повече.

Русенски университет поддържa собствена инсталация, базирана на софтуера Speedtest Mini.

екущо избран