ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА системата за електрооно обучение MOODLE

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСЦИПЛИНИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ НА ЦДО.pdf

Указания за съставяне на учебни материали за нуждите на дистанционното обучение.pdf

Инструкция за система за електронно обучение Moodle.pdf

Инструкция, относно организацията на достъпа за преподаватели.pdf

Инструкция, относно организацията на достъпа за студенти.pdf

Указания_Moodle_преподаватели.pdf

Указания_Moodle_студенти.pdf

Указания за импортиране на тестове от E-learning в Moodle

Видео лекции:

Видео лекция за използване на виртуална класна стая в BigBlueButton

Видео лекция за инсталиране на OBS Studio и запис на видео лекции

Видео лекция за регистрация и създаване на тест в Kahoot

Видео обучение за Microsoft Teams


GOOGLE_MEET.docx - Кратка инструкция за създаване на Google Meet виртуална зала.

Google акаунт за студенти.docx


Инструкция за провеждане на онлайн изпит.docx

Инструкция за даване на права на студенти за дисциплини в ЕЛСЕ.docx

Инструкция за създаване на видеоконферентна връзка в Microsoft Teams.docx

Инструкция за провеждане на дистанционно обучение в класна стая на BigBlueButton.docx

Инструкция за инсталиране на OBS Studio и записване на видео лекции.docx

Инструкция-за-регистрация-и-създаване-на-тест-в-Kahoot.docx

Инструкция за създаване на интерактивно мултимедийно учебно пособие.docx

Инструкция-за-правене-на-презентации.docx

Инструкция-за-записване-на-видео-лекции.docx