Видео лекции:

Видео лекция за използване на виртуална класна стая в BigBlueButton

Видео лекция за инсталиране на OBS Studio и запис на видео лекции

Видео лекция за регистрация и създаване на тест в Kahoot

Видео обучение за Microsoft Teams


GOOGLE_MEET.docx - Кратка инструкция за създаване на Google Meet виртуална зала.

Google акаунт за студенти.docx


Инструкция за провеждане на онлайн изпит.docx

Инструкция за даване на права на студенти за дисциплини в ЕЛСЕ.docx

Инструкция за създаване на видеоконферентна връзка в Microsoft Teams.docx

Инструкция за провеждане на дистанционно обучение в класна стая на BigBlueButton.docx

Инструкция за инсталиране на OBS Studio и записване на видео лекции.docx

Инструкция-за-регистрация-и-създаване-на-тест-в-Kahoot.docx

Инструкция за създаване на интерактивно мултимедийно учебно пособие.docx

Инструкция-за-правене-на-презентации.docx

Инструкция-за-записване-на-видео-лекции.docx