tvassilev_LThumb.jpg

​Ръководител проф. д-р Цветомир Иванов Василев
Тел: 082 888 768; 082 888 475; 082 888 827
E-mail: tvassilev@uni-ruse.bg


givanova.jpg

Ръководител Технологично осигуряване на ДО - доц. д-р Галина Иванова
Тел: 082 888 827; 082 888 855
E-mail: giivanova@uni-ruse.bg