В Русенски университет са инсталирани 3 копия на BigBlueButton:

- https://meet.uni-ruse.bg/b/ - ползва се от инженерните факултети. Няма нужда от регистрация, направо влизате с име и парола за електронната поща в uni-ruse.bg

- https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b - ползва се от всички останали факултети. Ако не сте си направили регистрация, трябва да се регистрирате сами с имейл адрес на uni-ruse.bg. Трябва да изчакате одобрение. Всички други адреси ще бъдат изтривани.

- https://bbb.uni-ruse.bg/b - инсталиран е на обикновен ПК с най-слаби параметри и се препоръчва да се използва за практически упражнения с малко хора, ако другите са много заети. Отново трябва да си направите регистрация, както на exam-bbb.