​Ръководител проф. д-р Цветомир Иванов Василев
Тел: 082 888 768; 082 888 475; 082 888 827
E-mail: tvassilev@uni-ruse.bg