Дни на работодателите`2019

​ДОБРА ПРАКТИКА:


Подписване на  МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛ​СТВО  между Русенски университет „А. Кънчев“ и областните администрации на Русе, Разград, Силистра и Търговище във връзка със  създаването на ФОРУМ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО(ФОРС) между Русенски университет и областните администрации на областите Русе, Разград, Силистра и Търговище - 16.07.2014 г.

 

Форумът за регионално съгласие и сътрудничество е създаден като инициатива по проект BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление на Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.​

СЕМИНАР ПОЛИТИКИ НА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КАДРИ - 31.10.2014 г.   

           

Семинарът е реализиран като инициатива по проект BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление на Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.​

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 12.12.2014 г.

 

По време на публичното обсъждане бяха връчени Сертификати за принос в развитието и утвърждаването на ползотворно сътрудничество в полза на качественото висше образование, перспективна реализация на младите хора и просперитета на региона и страната на над 90 фирми и институции​ - партньори на Русенския университет.​

​ 

Публичното обсъждане е реализирано като инициатива по проект BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление на Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.​