​​​​ 

Дирекцията по качество на образованието е звено на Русенския университет "Ангел Кьнчев", което администрира:

  • ​Организацията на работата по университетските академични стандарти и функционирането и развитието на вьтрешноуниверситетската система за качество на образованието

   

Директор на Дирекция Качество на образованието:
доц. д-р Емил Трифонов
тел.: (082) 888 378
факс: (082) 84 57 08​
e-mail: e_trifonov@abv.bg

Старши инспектор:
Даниела Тодорова Стоянова 
 тел.: (082) 888 378
​      e-mail: dtodorova@uni-ruse.bg​

 


 ​​​