​​​Институционална акредитация до 2018 година

 ​Решение от 07.06.2012г. на Акредитационния съвет на НАОА:

  1. Дава институционална акредитация на Русенски университет «Ангел Кънчев» на основание на обща оценка по критериите 9.28 (девет цяло и двадесет и осем стотни).
  2. Определя с​рок на валидност на акредитацията 6 години, съгласно чл. 79 (4) от ЗВО.
  3. Опред​​​еля капацитет на висше​то училище от 15 000 студенти и докторанти.​