​​​​СПРАВКИ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АКРЕДИТАЦИИ

2018 г. - Протокол № 13 на Ак​​​редитационния съве​​т на НАОА от 19.07.2018 г.    ​        оценка 9.44

2012 г. - Протокол № 12 на Ак​​​редитационния съве​​т на НАОА от 07.06.2012 г.    ​         оценка 9.28

2006 г. - Протокол № 4 на Акредитационния съвет на НАОА от 26.01.2006 г.               оценка "Много добра"
1999 г. - Протокол № 36 на Акредитационния съвет на НАОА от 1999 г.                      ​оценка "Много добра"

 ​

 ​​​