​​​​СПРАВКИ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

​ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АКРЕДИТАЦИИ

2012 г. - Протокол № 12 на Ак​​​редитационния съве​​т на НАОА от 07.06.2012 г.    ​          оценка 9.28
2006 г. - Протокол № 4 на Акредитационния съвет на НАОА от 26.01.2006 г.      оценка "Много добра"
1999 г. - Протокол № 36 на Акредитационния съвет на НАОА от 1999 г.              ​оценка "Много добра"

 ​

 ​​​