От 25.05.2017 г. започва приемането на документи на ВСИЧКИ студенти за студентско общежитие по следния график :

от 25 май  до 29 май вкл. – за живущите в СО-1 (3 дни)

от 30 май до 31 май  вкл. –  за живущите в СО-2 (2 дни)

от 01 юни до 02 юни вкл. – за живущите в СО-3 (2 дни)

от 05 юни до 09 юни вкл. – за живущите в СО-4 (5 дни)

от 05 юни до 09 юни вкл. – за живущите в СО-6 (5 дни)

Тел. за информация за студенти редовно обучение:
082/ 888 786 – инж. Антоанела Димитрова – Ст. инспектор СО

Тел. за информация за студенти задочно обучение:
  0882 301 178  за еднократни нощувки – Петя Пашова


0882 300 316 – Домакин на СО-1
0882 301 181 – Домакин на СО-2
0882 301 161 – Домакин на СО-3
0888 346 448 – Домакин на СО-4
0888 329 778 – Домакин на СО-6

 

ВАЖНО!!! Индивидуалната настанителна заповед се получава от КСБВУ срещу екземпляр от уверение за записан ЗИМЕН семестър за учебната 2017/18 г.  

(уверението се купува от книжарницата на университета в 3 екземпляра и се заверява във факултетната канцелария)

​​СЪОБЩЕНИЕ!!! ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД ОТ 10 ЮЛИ ДО 31 АВГУСТ, СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЩЕ БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СО2.