Тел. за информация за студенти редовно обучение:
082/ 888 786;  – Антоанела Димитрова - Ст. инс​пектор СО 
e-mail: adimitrova@uni-ruse.bg

Моб. тел. за информация за еднократни нощувки:
0882 301 178 за еднократни нощувки – Даринка Георгиева
Работно време на ССО-ЕАД , клон Русе
8-12 ч. ; 12-12.30 ч. обедна почивка;
12.30 - 16.30 ч.


Моб. тел. на касиер-домакинки
0882 300 316 – Домакин на СО-1
0882 301 181 – Домакин на СО-2
0882 301 161 – Домакин на СО-3
0888 346 448 – Домакин на СО-4
0888 329 778 – Домакин на СО-6

Работно време на ССО-ЕАД , клон Русе
8-12 ч. ; 12-12.30 ч. обедна почивка;
12.30 - 16.30 ч.

Разположение на общежитията:​