Тел. за информация за студенти редовно обучение:
082/ 888 786;  – Антоанела Димитрова - Ст. инс​пектор СО 
e-mail: adimitrova@uni-ruse.bg

Тел. за информация за еднократни нощувки:
082/841 840 и 0882 301 178 за еднократни нощувки – Петя Пашова 

082/ 841 835 – Домакин на СО-1
082/845 938 – Домакин на СО-2
082/ 845 765 – Домакин на СО-3
082/ 841 836 – Домакин на СО-4
082/ 841 844 – Домакин на СО-6


Разположение на общежитията:​