Срок за настаняване: 30.01.2019 г. до 08.02.2019 г. вкл.
Срок за настаняване: 11.02.2019 г. до 20.02.2019 г. вкл.

ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КСБВУ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА НА ГЪРБА НА СО 6, ЕТ. 1, СТАЯ 109.