ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 01.09.2017 г. до 29.09.2017 г. вкл.
ПЪРВО ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС/
Срок за настаняване: 01.09.2017 г. до 29.09.2017 г. вкл.
ВТОРО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 01.09.2017 г. до 11.09.2017 г. вкл.
ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 07.09.2017 г. до 14.09.2017 г. вкл. 
ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване : 08.09.2017 г. до 15.09.2017 г. вкл.
ПЕТО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 11.09.2017 г. до 18.09.2017 г.  вкл.
ШЕСТО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 13.09.2017 г. до 20.09.2017 г.  вкл.
СЕДМО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 13.09.2017 г. до 20.09.2017 г.  вкл.
ОСМО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 15.09.2017 г. до 25.09.2017 г.  вкл.

9 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 18.09.2017 г. до 26.09.2017 г.  вкл.
10 КЛАСИРАНЕ

Срок за настаняване: 18.09.2017 г. до 26.09.2017 г.  вкл.
11 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 18.09.2017 г. до 26.09.2017 г.  вкл.
12 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 19.09.2017 г. до 27.09.2017 г.  вкл.
13 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 21.09.2017 г. до 29.09.2017 г.  вкл.
14 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 25.09.2017 г. до 02.10.2017 г.  вкл.

15 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 26.09.2017 г. до 03.09.2017 г.  вкл.

16 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 02.10.2017 г. до 09.10.2017 г.  вкл.

17 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 03.10.2017 г. до 10.10.2017 г.  вкл.

18 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 04.10.2017 г. до 11.10.2017 г.  вкл.

19 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 04.10.2017 г. до 11.10.2017 г.  вкл.

20 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 06.10.2017 г. до 13.10.2017 г.  вкл.

21 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 09.10.2017 г. до 16.10.2017 г.  вкл.

22 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 09.10.2017 г. до 16.10.2017 г.  вкл.

23 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 11.10.2017 г. до 18.10.2017 г.  вкл.

24 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 13.10.2017 г. до 20.10.2017 г.  вкл.

25 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 20.10.2017 г. до 27.10.2017 г.  вкл.

26 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 23.10.2017 г. до 30.10.2017 г.  вкл.

27 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 31.10.2017 г. до 08.11.2017 г.  вкл.

28 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 02.11.2017 г. до 09.11.2017 г.  вкл.

29 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 06.11.2017 г. до 13.11.2017 г.  вкл.

30 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 30.11.2017 г. до 07.12.2017 г.  вкл.

31 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване05.12.2017 г. до 12.12.2017 г.  вкл.

32 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 11.12.2017 г. до 18.12.2017 г.  вкл.


ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КСБВУ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА НА ГЪРБА НА СО 6, ЕТ. 1, СТАЯ 109.