ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ГОРЕН КУРС/ и
ПЪРВО ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС/

ще бъдат публикувани на 31.08.2018 год.

Срок за настаняване:
31.08.2018 г. до 28.09.2018 г. вкл.


ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КСБВУ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН /ЛЕТЕН/ СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА НА ГЪРБА НА СО 6, ЕТ. 1, СТАЯ 109.