21 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 05.10.2018 г. до 12.10.2018 г. вкл.


22 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 05.10.2018 г. до 12.10.2018 г. вкл.


23 КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 12.10.2018 г. до 19.10.2018 г. вкл.


ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КСБВУ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА НА ГЪРБА НА СО 6, ЕТ. 1, СТАЯ 109.