Специалности ОКС "бакалавър" :

 • Компютърни науки
 • Информатика и информационни технологии в бизнеса;
 • Финансова математика;
 • Математика и информатика;
 • Български език и история;
 • Начална и предучилищна педагогика;
 • Начална педагогика и чужд език;
 • Социална педагогика.

   

Магистърски програми :

 • Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище;
 • Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики;
 • Информатика;
 • Софтуерно инженерство;
 • Информационни технологии в обучението по математика и информатика;
 • Информатика и информационни технологии в образованието;
 • Информационни и образователни технологии;
 • Информационни технологии в издателската дейност;
 • Математическо моделиране в инженерството;
 • Лингводидактика в началното училище (английски език);
 • Лингводидактика в средния курс (английски език).