​​проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян
редовно обучение: Математичен анализ І ч. (Компютърни науки, Математика и информатика), Математика І ч. (Промишлен дизайн, Екология и техника за опазване на околната среда, Аграрно инженерство), Конкурсни задачи по математика (Математика и информатика), Математичен анализ ІІ ч. (Компютърни науки), Частни диференциални уравнения (Математика и информатика);

доц. д-р Юрий Димитров Кандиларов
редовно обучение: Математика І ч. (Индустриален мениджмънт), Висша математика І ч. (Транспортна техника и технологии, Земеделска техника и технологии, Климатизация, хидравлика и газификация, Мениджмънт и сервиз на техниката)
задочно обучение: Математика І ч. (Индустриален мениджмънт), Висша математика І ч. (Транспортна техника и технологии, Земеделска техника и технологии, Машинно инженерство, Мехатронни системи), Линейна алгебра и геометрия (Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса);

доц. д-р Цецка Григорова Рашкова
редовно обучение: Линейна алгебра, Теория на числата, Алгебра (Математика и информатика), Висша математика І ч. (Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане, Информационни и комуникационни технологии (на английски език));

доц. д-р Емилия Ангелова Великова
редовно обучение: Геометрия І, Училищен курс по геометрия, Математически софтуер, Методика на обучението по математика, Диференциална геометрия (Математика и информатика), Линейна алгебра и геометрия (Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса), Висша математика І ч. (Компютърни системи и технологии, Телекомуникационни системи)

доц. д-р Веселина Стоянова Евтимова
редовно обучение: Математика І ч. (Индустриално инженерство, Мениджмънт на качеството и метрология, Технология и управление на транспорта, Експлоатация на флота и пристанищата), Висша математика І ч. (Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане, Информационни и комуникационни технологии)
задочно обучение: Висша математика І ч. (Компютърни системи и технологии, Телекомуникационни системи), Висша математика І ч. (Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане)

доц. д-р Милена Панова Костова
редовно обучение: Висша математика І ч. (Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане), Математика (Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и началнa училищна педагогика), Училищен курс по алгебра (Математика и информатика)
задочно обучение: Висша математика І ч. (Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане), Математика (Предучилищна и началнa училищна педагогика)

доц. д-р Юлия Ванчева Чапарова
редовно обучение: Математически софтуер, Обикновени диференциални уравнения (Математика и информатика), Висша математика ІІ ч. (Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане, Компютърни системи и технологии, Телекомуникационни системи)
задочно обучение: Висша математика ІІ ч. (Транспортна техника и технологии, Земеделска техника и технологии, Климатизация, хидравлика и газификация, Мениджмънт и сервиз на техниката, Машинно инженерство, Мехатронни системи, Технология на материалите и материалознание)

доц. д-р Миглена Николаева Колева
редовно обучение: Математически софтуер (Математика и информатика), Математичен анализ (Информатика и информационни технологии в бизнеса), Висша математика ІІ ч. (Транспортна техника и технологии, Машинно инженерство)
задочно обучение: Висша математика І ч. (Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Технология на материалите и материалознание), Висша математика ІІ ч. (Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане, Компютърни системи и технологии, Телекомуникационни системи)

доц. д-р Иванка Трифонова Ангелова
редовно обучение: Училищен курс по математичен анализ (Математика и информатика), Висша математика ІІ ч. (Компютърни системи и технологии, Телекомуникационни системи, Земеделска техника и технологии, Климатизация, хидравлика и газификация, Мениджмънт и сервиз на техниката)
задочно обучение: Математичен анализ І ч. (Компютърни науки), Математичен анализ ІІ ч. (Компютърни науки)

гл. ас. д-р Антоанета Тилева Михова
редовно обучение: Висша математика І ч. (Машинно инженерство, Мехатронни системи, Технология на материалите и материалознание), Училищен курс по геометрия, Математически софтуер, Алгебра, (Математика и информатика), Висша математика ІІ ч. (Машинно инженерство, Транспортна техника и технологии), Математичен анализ ІІ ч. (Компютърни науки)
задочно обучение: Математичен анализ (Информатика и информационни технологии в бизнеса)

гл. ас. д-р Тихомир Богомилов Гюлов
редовно обучение: Математика І ч. (Маркетинг, Международни икономически отношения, Икономика, Индустриален мениджмънт), Бизнес-математика (Стопанско управление, Публична администрация)
задочно обучение: Висша математика І ч., Математика I ч. (Технология и управление на транспорта, Технология на материалите и материалознание, Климатизация, хидравлика и газификация, Мениджмънт и сервиз на техниката), Математика І ч. (Маркетинг, Индустриален мениджмънт), Бизнес-математика (Стопанско управление)

гл. ас. д-р Анна Симеонова Лечева
редовно обучение: Висша математика ІІ ч. (Транспортна техника и технологии, Машинно инженерство), 
задочно обучение: Висша математика ІІ ч. (Транспортна техника и технологии, Земеделска техника и технологии, Климатизация, хидравлика и газификация, Мениджмънт и сервиз на техниката, Машинно инженерство, Мехатронни системи, Технология на материалите и материалознание, Физика и информатика, Електроинженерство)

гл. ас. Ели Петрова Калчева
редовно обучение: Обикновени диференциални уравнения (Математика и информатика), Математичен анализ (Информатика и информационни технологии в бизнеса), Математика І ч. (Екология и техника за опазване на околната среда, Аграрно инженерство), Висша математика ІІ ч. (Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане, Компютърни системи и технологии, Телекомуникационни системи)

гл. ас. Илияна Петрова Раева
редовно обучение: Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика, Дискретна математика, Хоспитиране по математика (Математика и информатика), Теория на кодирането (Компютърни науки), Висша математика І ч. (Компютърни системи и технологии, Телекомуникационни системи), Дискретни структури (Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса)
задочно обучение: Теория на кодирането (Компютърни науки), Дискретни структури (Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса)

гл. ас. Тодор Петков Митев
редовно обучение: Висша математика І ч. (Транспортна техника и технологии, Земеделска техника и технологии, Климатизация, хидравлика и газификация, Мениджмънт и сервиз на техниката), Теория на числата (Математика и информатика)
задочно обучение: Математика І ч. (Индустриален мениджмънт), Висша математика І ч. (Климатизация, хидравлика и газификация, Земеделска техника и технологии, Машинно инженерство, Мехатронни системи);

ас. д-р Михаил Кирилов Кирилов
редовно обучение: Геометрия ІІ, Дискретна математика (Математика и информатика), Дискретни структури (Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса), Практикум по дискретни структури (Компютърни науки)
задочно обучение: Висша математика І ч. (Технология на материалите и материалознание), Линейна алгебра и геометрия (Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса), Практикум по дискретни структури (Компютърни науки)

ас. Ралица Красимирова Василева-Иванова
редовно обучение: Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика, Геометрия І, Геометрия 2, Методика на обучението по математика, Хоспитиране по математика (Математика и информатика), Линейна алгебра и геометрия (Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса)
задочно обучение: Линейна алгебра и геометрия (Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса), Висша математика І ч. (Мениджмънт и сервиз на техниката)

ас. Николай Димитров Димитров
редовно обучение: Висша математика ІІ ч. (Машинно инженерство, Транспортна техника и технологии, Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане, Земеделска техника и технологии, Климатизация, хидравлика и газификация, Мениджмънт и сервиз на техниката), Математичен анализ ІІ ч. (Компютърни науки), Частни диференциални уравнения (Математика и информатика)
задочно обучение: Математичен анализ (Информатика и информационни технологии в бизнеса)

ас. Магдалена Методиева Петкова
редовно обучение: Училищен курс по геометрия, Математически софтуер, Диференциална геометрия, Конкурсни задачи по математика (Математика и информатика), Висша математика І ч. (Компютърни системи и технологии, Телекомуникационни системи), Висша математика ІІ ч. (Машинно инженерство, Транспортна техника и технологии, Електроника, Компютърно управление и автоматизация, Електроенергетика и електрообзавеждане, Земеделска техника и технологии, Климатизация, хидравлика и газификация, Мениджмънт и сервиз на техниката)