​Ръководител катедра "Публичноправни науки"

 • Доц. д-р Емануил Коларов

Състав на катедра "Публичноправни науки"

 • Доц. д-р Юрий Кучев
 • Доц. д-р Елица Куманова, заместник-декан по научната дейност
 • Доц. д-р Зорница Йорданова, заместник-декан по учебната дейност
 • Гл. ас. д-р Ваня Пантелеева
 • Гл. ас. д-р Елина Маринова
 • Гл. ас. д-р Диляна Калинова
 • Гл.ас. д-р Доротея Димова
 • Гл.ас. д-р Ивелин Велчев

Извънщатни преподаватели

 • Проф. д-р Димитър Костов, заслужил професор на Русенския университет
 • Доц. д-р Величко Пантелеев
 • Ст.преп. Мая Стоянова