​Катедра "Публичноправни науки" осигурява обучението по фундаментални дисциплини от учебните планове на специалностите "Право" и "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". Преподавателите от катедрата водят и курсове по учебните планове на специалностите "Социални дейности", "Социална педагогика", "Финансова математика", "Икономика", "Бизнес мениджмънт", "Евроатлантическа и глобална сигурност", "Европеистика и глобалистика", "Технология и управление на транспорта".

Преподаваните дисциплини е покриват от следните преподаватели:

Доц. д-р Юрий Кучев - Финансово право

Доц. д-р Елица Куманова - Обща теория на правото; Правна защита на детето и семейството; Социално и здравно законодателство

Доц. д-р Зорница Йорданова - Конституционно право; Конституционно правосъдие

Доц. д-р Емануил Коларов - Администативно право; Административен процес; Право на ЕС /политики/

Гл.ас. д-р Ваня Пантелеева - Данъчно право; Правен режим по ЗОП

Гл.ас. д-р Диляна Калинова - Административно право; Административен процес; Основи на публичното право

Гл.ас. д-р Доротея Димова - Обща теория на правото; Юридическа аргументация

Гл.ас. д-р Елина Маринова - Финансово право; Международно данъчно право; Основи на правото

Гл.ас. д-р Ивелин Велчев - Общо учение за държавата; История на политическите и правни учения


Към катедрата работят и следните хонорувани преподаватели:

Проф. д-р Димитър Костов, заслужил професор на Русенския университет - Административно право; Административен процес; Държавна служба

Доц. д-р Величко Пантелеев - Политология

Ст.преп. Мая Стоянова - Латински език


Отделни занятия се възлагат и на докторантите към катедрата, които се обучават по акредитираните докторски програми по "Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения" и "Административно право и административен процес".