ЦДО е създаден на 19.04.2005 г. с решение на АС при РУ. Същата година е приет и Правилник за устройството и дейността на ЦДО, както и Вътрешни правила за организация на дистанционна форма на обучение в РУ.
През юли, 2013 г. РУ бе посетен от комисия по акредитация на средата за ДФО в университета и акредитация на ДФО на магистърски програми в Транспортен факултет. През септември РУ получи успешна акредитация на средата на ДФО, както и на магистърските програми в ТФ. 
През учебната 2013-14 г. бяха записани студенти дистанционната форма на обучение в следните акредитирани магистърски специалности: „Автомобилна техника”, „Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника”, „Технология и управление на транспорта“, „Хибридни и електрически превозни средства“. Студентите бяха регистрирани в системата за електронно обучение и им беше предоставен достъп до създадените дисциплини от учебния план за дистанционно обучение по тези специалности.​