UNI-RUSE\d-fozОбществено здраве и здравни грижиДекан20.1.2022 г. 10:36:53http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/d-foz_MThumb.jpgНикола Събев52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5d17523c4-15b2-4223-b15e-e7bfc152e2ceпроф.;дн4101.325

UNI-RUSE\zd-nkktОбществено здраве и здравни грижиЗаместник-декан по научно и кадрово развитие23.5.2024 г. 7:49:21http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/zd-nkkt_MThumb.jpgИринка Христова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5b2dbff91-8484-45d9-ab16-e7b4947e763eдоц.;д-р4101.325
UNI-RUSE\zd-urfozОбществено здраве и здравни грижиЗаместник декан по учебната работа, KOA23.5.2024 г. 7:48:49http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/zd-urfoz_MThumb.jpgПетя Парашкевова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5c2993078-2aa6-42ac-99d6-6806ab05b937доц.;д-р4101.325

UNI-RUSE\mkivanovaОбществено здраве и здравни грижиСтарши инспектор23.5.2024 г. 8:17:35Марияна Иванова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5c396f234-8ccb-471d-98d5-6cf24696a1fc