​ОБЩО  СЪБРАНИЕ НА ФОЗЗГ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ИРИНА МОНЧЕВА КАРАГАНОВА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА ДРАГАНОВА

Членове на ОС на ФОЗЗГ

ИМЕКАТЕДРА
 
I. Академичен състав 
   
 1.1. Хабилитирани преподаватели 
1
проф. д-р Даниел Михайлов Братанов
ОЗ
2
доц. д-р Ивелина Стефанова Стоянова-Раева
ОЗ
3
доц. д-р Ирина Мончева Караганова
ОЗ
4
доц. д-р Йордан Кондев Андонов, д.м.
ОЗ
5
доц. д-р Петя Анастасова Минчева
ОЗ
6
доц. д-р Петя Андреева Парашкевова
ОЗ
7
доц. д-р Радослава Делева Митева-Георгиева
ОЗ
8
доц. д-р Силвия Александрова Крушкова
ОЗ
9
доц. д-р Стефка Павлова Миндова
ОЗ
 

 
10
проф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м.
ЗГ
​11
​проф. д-р Иваничка Атанасова Сербезова
12
проф. д-р Таня Николова Тимева-Големанова, д.м.
ЗГ
13​
​доц. д-р Грета Велинова Колева - Петкова
14
доц. д-р Даниела Константинова Драганова
ЗГ
15
доц. д-р Даниела Тихомирова Грозева, д.м.
ЗГ
16
доц. д-р Деспина Проданова Георгиева
ЗГ
17
доц. д-р Добрин Йотков Василев, д.м.
ЗГ
18
доц. д-р Дора Маринова Маринова, д.м.
ЗГ
​19
​доц. д-р Иринка Атанасова Христова
​ЗГ
20
доц. д-р Николина Станчева Ангелова-Барболова, д.м.
ЗГ
21
доц. д-р Пенчо Петров Генов, д.м.ЗГ
 22
доц. д-р Цвета Атанасова Христова
ЗГ

23
проф. д.н. Никола Емилов Събев - декан
МКДД
24
проф. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м.
МКДД
25
проф. д-р Стефан Иванов Станчев, м.д.
МКДД
26
доц. д-р Ангел Иванов Кунчев, д.м.МКДД
27
доц. д-р Кирил Панайотов Панайотов, д.м.МКДД
28
доц. д-р Кристина Петрова ЗахариеваМКДД
29
доц. д-р Нели Стефанова Петрова, д.м.МКДД
30
доц. д-р Огнян Смарандиев Шербанов, д.м.МКДД
31
​доц. д-р Свилен Досев Досев, д.м 
​МКДД
32
доц. д-р Славомир Илиев Кондов, д.м.
МКДД
33
доц. д-р Теодора Недева Шербанова, д.м.МКДД
 
 
 1.2. Нехабилитирани преподаватели 
34
гл. ас. д-р Александър Любомиров АндреевОЗ
35
гл. ас. д-р Деница Валентинова ВасилеваОЗ
36
гл. ас. д-р Юлияна Великова Пашкунова
ОЗ
37
ас. Маргарита Веселинова Аспарухова-Кандиларова
ОЗ
   38
гл. ас. д-р Ева Георгиева Цонкова, д.м.ЗГ
39
гл. ас. д-р Йоана Йонкова ЛукановаЗГ
40
гл. ас. д-р Кина Неделчева ВелчеваЗГ
41
гл. ас. д-р Теодора Тодорова Тодорова 
ЗГ


ЗГ
​42
ас. Веселка Георгиева Михайва​ЗГ​
​43
​ас. д-р Георги Кънчов Георгиев
ЗГ​
44
​ас. д-р Росица Ганчева Кръстева
3Г​
45
ас. Стела Маркова БоневаЗГ
46
ас. д-р Цанко Ивелинов Йоцов
ЗГ
47
 ас. Юлияна Христова Георгиева
 ЗГ

48
ас. д-р Ася Илиева Иванова, м.д.​МКДД
49
​ас. д-р Христо Светлозаров Милев
МКДД
50
преп. Ваня Найденова ДачеваМКДД
   
 II. Студенти и докторанти 
51
Дилянка Кирилова Станкова – 219307
Ак
52
Едис Мурадов Абдулов – 209507
ЛА
53
 Иванна Христова Лалева – 209202
МС
54
Ирина Стоянова Тодорова - 189233МС
55
Ивона Георгиева Цанкова – 219508ЛА
56
Капка Василева Иванова – 209226МС
57
Мартин Атанасов Пеев – 219053
КТ
58
Михаела Колева Костадинова – 209202МС
59
Наталия Василева Хаджийска - 199051
КТ
 60
Теодора Стефанова Неделчева – 219101
 ЕТ

 III. Административен персонал 
61
Стилияна Стойкова МариноваЗГ
62
Фахрие Ахмедова МехмедоваФК