ФОЗЗГ

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2014/2015

%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%9E%D0%97%D0%97%D0%93.jpg
 

 

 

Проф. д-р Самуил Рефетов,

номиниран за Нобелова награда в областта на медицината,

бе удостоен на 16 септември с почетната титла DHC

на Русенския университет


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО

ПРОФ. Д-Р САМУИЛ РЕФЕТОВ - ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ПОЧЕТНАТА ТИТЛА DHC НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Американският професор от български произход Самуил Рефетов е номиниран за най-престижното отличие - Нобелова награда  по медицина за фундаменталния му принос в областта на молекулярната генетика.

След дългогодишни проучвания, започнали от 1969 година, през 1989 година професор Самуил Рефетов открива  синдрома на резистентност към тиреодните хормони. Този синдром по-късно е наречен "Рефетов синдром" на името на своя откривател. Същността на откритието е в това, че  професор  С. Рефетов е  разкрил причината за тази резистентност - мутацията на рецептора на щитовидните хормони. Образно и достъпно, проф. С. Рефетов обяснява откритието си - ако хормонът е "ключът", а рецепторът е "ключалката", то решението на дългогодишната загадка пред медиците е в "ключалката", т.е. рецепторът. Откритието дава огромен тласък за развитието на генетиката в световен мащаб, за което проф.  С. Рефетов е предложен за Нобелов лауреат по медицина.

Самуил Рефетов е роден  през 1937 година в гр. Русе в трудово българско семейство.  В родния си град учи във френското католическо училище "Нотр Дам де Сион", в чиято сграда сега е Професионалната гимназия по икономика "Елиас Канети" в Русе. През 1949 година семейството му  емигрира в Белгия. Там С. Рефетов завършва френски лицей в гр. Антверпен. След 5 години семейството се измества в Канада. С. Рефетов завършва висше образование - бакалавърска степен по биохимия.  Под влиянието на немския лекар и философ Алберт Швайцер, С. Рефетов насочва интересите си към медицината и се захранва с хуманизма  на   Алберт Швайцер, един от най-великите мъже на нашето време, Нобелов лауреат за мир през 1952 г.  С. Рефетов завършва  медицина - магистърска и докторска степен в Медицинския факултет на университета  "McGill" в Монреал. Професионалната му визия като лекар и изследовател  е белязана от  постдокторските  програми в известни болници и клиники в Монреал, а след това в Америка - в Бостън и в Лос Анжелис.

Преподавателската си кариера С. Рефетов започва през 1969 г. в университета в Чикаго, където е и досега.  Последователно заема академичните длъжности асистент по медицина, главен асистент, доцент.  През 1977 година е избран е за професор по медицина, като преподавателските и изследователски приоритети на професора са в областта на ендокринологията, педиатрията и генетиката.

Творческият път на проф. С. Рефетов като лекар-изследовател започва от едно предизвикателство - експедицията му в джунглата край река Амазонка за изучаване на тропическите болести,  пътят пресича  изисканите  клинични изследователски лаборатории и болници на едни от най-известните университети в света - Масачузетския технологичен институт в Кембридж и Харвардския университет в Бостън, за да  достигне до директорските позиции в Лабораторията по тироидни изследвания и ендокринната лаборатория  на Чикагския университет.

Съчетал преподавателски и изследователски компетенции в авторитетен академичен профил, проф.Рефетов е канен за лекции пред аудитории на  известни университети в света - Италия, Белгия, Япония, Англия, Канада, Еквадор и др.


В творческото кредо на преподавателя, изследователя и хуманиста проф. Рефетов са вписани 510 публикации, значимо присъстващи в световно известни издания и носещи стила на доказателствената медицина и точната научна мисъл.

Проф. С. Рефетов е избран за Доктор Хонорис Кауза по медицина на университета Каляри, Италия и за Доктор Хонорис Кауза по медицина и фармакология на Свободния университет в Брюксел.

Носител е на 29 почетни награди и отличия от научни институции и асоциации в областта на медицината, общественото здраве, биохимия  и медицинска физика. Една от най ценните е наградата "Фред Кондрак Кох", която Американската ендокринна организация му връчва през 2012 година за цялостен принос в ендокринологията.

 Проф. С. Рефетов  е член  на 15 професионални организации и асоциации. Член е на издателските бордове на 10 списания, включително и на списание "Българска медицина", издание на Българската академия на науки и изкуства.

Вълнуващо е  българското присъствие на  световно известния професор, запомнил България  от детските си игри, от учебните часове на русенското училище, носена в сърцето му  50 години до новата среща с България през 1998 година. Среща, в която е разпознал съхранената духовност на  България, за да стане съпричастен към българската  наука и образование!

Тъй като целта на присъждане на почетни звания на Русенския университет е да се засвидетелства уважение към наши и чужди изтъкнати учени и творци и видни обществени личности и същевременно да се издига престижът на Русенския университет и да се укрепват връзките му в страната и чужбина, факултетният съвет на ФОЗЗГ предлага

на проф. д-р САМУИЛ РЕФЕТОВ

да бъде присъдено почетното звание

ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

Основание за номинирането е чл. 4, ал. 1 от Правилата за присъждане на почетни звания на Русенския университет, тъй като проф. С. Рефетов е учен с научни и творчески постижения, който е придобил международна известност, определена чрез получаването на престижни награди.

                                               Декан на ФОЗЗГ: проф. д-р Т. Стефанова

 


 


 

LOGO SOC DEINOSTI.png  

European Association of Schools of Social Work

СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЧЕ ЧЛЕНУВАТ В ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩАТА ПО СОЦИАЛНА РАБОТА

Русенски университет „Ангел Кънчев"  чрез специалностите в професионално направление  "Социални дейности" стана на 27.05.2014 година първото българско висше училище – член на Европейската асоциация на училищата по социална работа (клон на Международната асоциация на училищата по социална работа). В Асоциацията членуват 203 университета от 34 страни. С  много труд екипът от преподаватели успя да постигне високо признание на европейско равнище.

http://www.eassw.org/list-of-member-schools.html 

 

​​​​​​Новина от 16.04.2014 г.

КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК 

СЕ СЪЗДАДЕ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ​


 

 

Учредително събрание за създаването на Клуб на социалния работник се проведе на 15.04.2014 година от 17,30 часа в аулата на катедра „Обществено здраве и социални дейности" на ул. „Александровска" №97. В него участваха заявили желание за членство студенти от бакалавърската специалност „Социални дейности" и магистърската програма „Клинична социална работа", практикуващи социални работници от предоставяни социални услуги в Община Русе, представители на Дирекция за социално подпомагане – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности" към Община Русе, СНЦ „Младежки глас", Сдружение „Център Динамика" – Русе, Европейски център по медиация и арбитраж и др. На събранието се приеха устав на клуба и органи на управление. Разгледаха се организационни въпроси и се набелязаха инициативи и дейности за реализация.

Клубът на социалния работник е доброволно обединение на студенти и преподаватели от специалностите в професионално направление „Социални дейности", в Русенски университет и практикуващи социални работници от сферата на социалните дейности, които са движени от стремежа да работят съвместно за подобряване качеството на образованието и обучението по социални дейности, повишаване на обществения престиж на професията на социалния работник и на социалната работа като важен елемент на социалната защита на населението.

​Мисията на Клуба на социалния работник е да осигури условия за: насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите и практикуващите социални работници и научното развитие на преподавателите; задълбочаване и интензифициране на комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и практикуващи социални работници; обмен на идеи и различни гледни точки по актуални социални и научни проблеми, както и на опит между професионалните и академичните общности; активно включване в образователни, научно-изследователски, проектни и доброволчески дейности, които допринасят за постигане на социална промяна, развитие и формиране на толерантно и недискриминиращо общество.​

Информацията е предоставена от доц. д-др Сашо Нунев 


 

Новина от 5.04.2014 г.

​​​​МБАЛ в партньорство с ФОЗЗГ организира пресконференция ​ на 9.04.201​4 г., от 13 ч. в Конферентна зала на МБАЛ

​Пресконференцията е свързана с даренията на СИЛВИЯ ВАРТАН на Неонатологичното отделение на АГ комплекс.

Темата на пресконференцията е "ДЕТСКИ НЕОНАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОМОЩ НА СИЛВИЯ ВАРТАН С АПАРАТУРА В РУСЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ".

Водещ на пресконференцията ще бъде ПРОФ. Д-Р ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА, ДМН, експерт от фондация "СИЛВИЯ ВАРТАН ЗА БЪЛГАРИЯ".

Дарението е на стойност 75 000 евро.

На пресконференцията ще присъстват специалисти и студенти в областта на Неонатологичните грижи.


 

​​

 

 

http://www.ruseinfo.net/news_124749.html

POKANA-SVETOVEN_DEN_NA_SR.pdf

USTAV NA KLUB NA SR-PROEKT.pdf​​